Secundair (voortgezet) onderwijs

1. Onze vormingen voor leraren

Op school komen leerlingen voortdurend in contact met het aanleren van nieuwe kennis en vaardigheden. De didactische keuzes die de leraar maakt zijn van groot belang in dit leerproces en bepalen in sterke mate de duurzaamheid van het leren. Lessen geven waarin élke leerling de kans krijgt bij te leren, is en blijft de kerntaak van een leraar.  

Onze vormingen zijn gebaseerd op 

Al onze vormingen worden bovendien gegeven door onderwijskundigen met ruime praktijk- en wetenschappelijke ervaring. De inhoud van de vormingen is onmiddellijk toepasbaar in de klas.

Wij verzorgen zowel live als online vormingen in Vlaanderen en Nederland.

Kies jouw type vorming:

Onderwerpen

 • Effectieve didactiek
 • Leren studeren
 • Formatieve evaluatie en feedback
 • Digitaal leren
 • Binnenklasdifferentiatie
 • Effectieve didactiek met een focus op een specifiek vakgebied
 • Digitale didactiek voor ICT-coördinatoren
 • Didactiek in leermiddelen

Enkele reacties

Heel hard bedankt voor deze super leerrijke dag. Een hele dag vol voorbeelden om toe te passen in de klas. Een tevreden juf dus die verschillende dingen zal toepassen in de klas om haar kinderen nog beter te leren studeren!
(leraar secundair onderwijs na een vorming over leren studeren)

(evaluatieformulier na een vorming door Kristel Vanhoyweghen)

Interesse?

Contacteer ons via excel@thomasmore.be.

2. Onze vormingen voor ouders

Leerlingen leren op school voortdurend kennis en vaardigheden bij. Om al die nieuwe leerstof goed te begrijpen en zo lang mogelijk te onthouden, is het belangrijk dat leerlingen op een zo goed mogelijke manier de leerstof instuderen en oefenen. Welke leerstrategieën gebruiken ze daarbij het best en welke beter niet? Deze keuzes kunnen kinderen of jongeren (meestal) niet uit zichzelf maken. De school is dan ook een zeer belangrijke schakel in het effectief leren studeren van leerlingen. We vragen dan ook om eerst het lerarenteam te vormen (zie vormingen voor leraren), alvorens we een lezing geven voor de ouders. 

Hoe kunnen ouders hun kind(eren) optimaal ondersteunen in hun leerproces? 

Gezien de meerwaarde om ouders te betrekken bij het leerproces van hun kinderen, bieden wij ook voor hen een vorming aan over o.a. hoe ons geheugen werkt, wanneer wordt geleerd, wanneer het enkel lijkt alsof geleerd wordt en wat het leren belemmert. We geven tips die helpen bij organiseren van schoolwerk (op korte of langere termijn) en bespreken een aantal effectieve studiemethoden die helpen om zo veel mogelijk rendement te halen uit de studietijd.

Interesse?

Contacteer ons via excel@thomasmore.be.

3. Onze vormingen voor andere doelgroepen

Wat werkt écht in het onderwijs? Waar zetten we als school best op in om te (blijven) zorgen voor hoge prestaties, grote leerwinst én een hoog welbevinden van leerlingen? 

Wij bieden vormingen op maat aan voor volgende doelgroepen:

 • directieleden, schoolbesturen, beleidsmedewerkers en coördinatoren;
 • leerlingenbegeleiders;
 • pedagogische begeleidingsdiensten;
 • CLB-teams. 

Interesse?

Contacteer ons via excel@thomasmore.be.