Lessen geven waarin élke leerling de kans krijgt bij te leren, is en blijft de kerntaak van een leraar.  Om tot een goede les te komen, is het belangrijk om te begrijpen hoe en wanneer leerlingen bijleren, wanneer het enkel ‘lijkt’ alsof er geleerd wordt en wat het leren belemmert.

In het boek ‘Wijze lessen: 12 bouwstenen voor effectieve didactiek’ vertalen de auteurs (waarvan vier van hen verbonden zijn aan ExCEL) de meest recente wetenschappelijke inzichten op het vlak van leren en instructie naar de klaspraktijk. De didactische principes zijn gebaseerd op bevindingen uit twee wetenschapsvelden, de cognitieve psychologie en lerareneffectiviteitsstudies, en zijn toepasbaar voor leerlingen van verschillende leeftijden en met diverse achtergronden en voorkennis.

Wij geven vormingen, zowel in Vlaanderen als Nederland, waarbij onderzoek voortdurend wordt gekoppeld aan de klaspraktijk:

  • Online vormingen (1-2u)
  • Studiedagen on campus (van een halve dag tot meerdelige trajecten met ruimte voor kennisdeling)

Onderwerpen

Voor onze studiedagen kun je kiezen voor een algemene inleiding op effectieve didactiek, of voor een specifieke focus. Vanzelfsprekend zorgen we steeds voor specifieke inhouden en toepassingen uit het secundair/voortgezet onderwijs. We bespreken de belangrijkste wetenschappelijke inzichten op het vlak van leren en instructie, en delen hierbij relevante onderzoeksresultaten. Rekening houdend met de doelgroep en de concrete vraag, delen we ook tal van  praktische toepassingsmogelijkheden bij de bouwstenen waar je meteen mee aan de slag kan. Klik op onderstaande onderwerpen voor meer info.

oe leren mensen? Hoe verhoudt kennis zich tot vaardigheden? Welke didactische principes kennen de meeste bewijskracht vanuit onderzoek en praktijk? In deze vorming bespreken we het boek volgens zijn initiële insteek, nl. een breed beeld scheppen van wat effectief lesgeven inhoudt. We delen tal van voorbeelden afkomstig uit verschillende studierichtingen, vakken en leerjaren van het secundair/voortgezet onderwijs.

Hoe zorg je dat je aardrijkskundeles beklijft? Op welke manier kan je woordenschat of taalvaardigheid effectief veranderen? Het ExCEL-team heeft leservaring binnen verschillende vakken van het secundair onderwijs. Wil je dus professionaliseren specifieker voor wiskunde-wetenschappen, moderne vreemde talen of aardrijkskunde… Dat kan. In deze vorming passen we de bouwstenen voor effectieve didactiek toe op een specifiek vak, en geven tal van voorbeelden uit de klaspraktijk.

Hoe kan een toets bijdragen tot het leren? Op welke manier zorg je dat feedback ook echt effect heeft? In deze vorming delen we hoe formatieve evaluatie en feedback de leerlingen doet leren en hoe we de kloof kunnen dichten tussen de huidige leersituatie en het einddoel. We geven je heel concrete handvatten en voorbeelden die je meteen kan inzetten in de klas.

Hoe kan technologie op een effectieve en duurzame manier het onderwijs verbeteren? Wat vertellen bevindingen uit gedegen onderzoek ons over hoe je het leren en instructie effectief kan versterken met educatieve technologie? En hoe implementeer je die concreet in je school- en lespraktijk? Hoe zorg ik er voor dat didactiek ook in een blended leeromgeving effectief blijft? Welke onderdelen behandel ik best face-to-face en met welke inhouden kunnen mijn leerlingen individueel en thuis aan de slag? In deze vorming geven we je belangrijke inzichten, concrete handvatten en tal van voorbeelden van werkvormen die je helpen om tot optimaal leren te komen.

Kun je van leerlingen in het secundair onderwijs verwachten dat ze doorheen de jaren een effectieve en efficiënte studiemethode hebben ontwikkeld? Ja! Op één voorwaarde wel, nl. dat leerlingen ze hebben aangeleerd gekregen en veelvuldig hebben ingeoefend in de verschillende vakken en via specifieke taken en lesactiviteiten. Leren, studeren en instructie zijn immers nauw met elkaar verweven. In deze vorming bespreken we hoe leraren en leerbegeleiders via doordachte didactische keuzes en taken bij hun leerlingen effectieve studeerstrategieën kunnen ontwikkelen.

Bekijk hier de boekjes ‘Studeren met succes’.

Hoe pak je differentiatie in je klas aan? Salim nam de nieuwe informatie razendsnel op en wil meteen uitdagende oefeningen, Jan wil graag nog een extra uitgewerkt voorbeeld met je doornemen en Chi heeft gewoon een klein vraagje bij het oplossen van haar oefening. Hoe breng je elke leerling tot optimaal leren zonder dat het frustraties opwekt bij jezelf en je leerlingen, en zonder je nachtrust op te offeren aan ùren voorbereidingstijd? In deze vorming bespreken we hoe je kan differentiëren in je klas zodat het haalbaar blijft voor jezelf én tegelijkertijd optimale leerwinst bij iedere leerling oplevert.

Wijze Lessen XL

Je kan als school of scholengroep ook kiezen voor dit full-option pakket. Je team ondergaat dan als het ware een ‘Wijze Lessen’-bad, in de vorm van drie volledige studiedagen, waarin alle bouwstenen aan bod komen. We bespreken de belangrijke wetenschappelijke inzichten op het vlak van leren en instructie, gaan dieper in de op de bouwstenen, delen talrijke praktijkvoorbeelden en voorzien tijd voor reflectie en onderlinge kennisdeling.  Tussen de studiedagen gaan leraren met de verworven inzichten aan de slag ik hun eigen klas. We voorzien hiervoor passende verwerkingsopdrachten, feedback- en observatieformulieren.

  • Studiedag 1: wetenschappelijke inzichten en bouwstenen gelinkt aan het overbrengen en verwerken van leerinhouden
  • Studiedag 2: bouwstenen gelinkt aan het opvolgen van het leerproces – (formatieve) evaluatie en feedback
  • Studiedag 3: bouwstenen gelinkt aan leren studeren, metacognitie en zelfregulatie.

Het XL-traject zelf is ‘evidence-informed’ ontworpen: we bieden alle deelnemers de kans om te leren, de bouwstenen in de praktijk in te zetten en ervaringen te delen. Een complete (her)-opfrissing van alle onderdelen van effectieve didactiek.

Heb je nog specifieke vragen? Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op.

Feedback van leraren  …

 

Interesse?
Contacteer Kristel Vanhoyweghen.
kristel.vanhoyweghen@thomasmore.be