Van studenten in het hoger onderwijs wordt veelal verwacht dat ze zelfsturend zijn en dat ze over voldoende studievaardigheden beschikken om de vooropgestelde doelen en resultaten te behalen. Onderzoek naar leren, geheugen en metacognitieve processen heeft echter aangetoond dat studenten vaak een verkeerd beeld hebben over de manier waarop ze leren en onthouden, waardoor ze geneigd zijn hun eigen leren zowel verkeerd te beoordelen als bij te sturen.

De didactische keuzes die docenten maken tijdens hun lessen hebben een grote impact op het leren van hun studenten, zowel in aula’s, met kleinere groepen als bij practica.

In het boek ‘Wijze lessen: 12 bouwstenen voor effectieve didactiek’ vertalen de auteurs (waarvan vier van hen verbonden zijn aan ExCEL) de meest recente wetenschappelijke inzichten op het vlak van leren en instructie naar de klaspraktijk. De didactische principes zijn gebaseerd op bevindingen uit twee wetenschapsvelden, de cognitieve psychologie en lerareneffectiviteitsstudies en zijn toepasbaar voor studenten in verschillende opleidingen en met diverse achtergronden en voorkennis.

Specifieke focus

Voor de vormingen kiezen we steeds voor specifieke inhouden, toepassingen en voorbeelden uit het hoger onderwijs. Klik op onderstaande onderwerpen voor meer info.

In deze vorming bespreken we het boek volgens zijn initiële insteek, nl. een breed beeld scheppen van wat effectief lesgeven inhoudt. We delen tal van concrete praktijkvoorbeelden uit het hoger onderwijs.

Er zijn heel wat didactische werkvormen die een docent tijdens de les kan inzetten om élke student feedback te geven over zijn individueel leerproces. Deze instructieactiviteiten duren daarbij niet lang, vragen niet veel voorbereidings- of verwerkingstijd en bevorderen daarbij de zelfsturing van de studenten. In deze vorming bespreken we hoe en wanneer feedback en evaluaties effectief zijn en illustreren ze met tal van concrete praktijkvoorbeelden.

Student blijken zelfs op achttienjarige leeftijd nog onvoldoende te beschikken over zelfregulerende vaardigheden. Daarbij leren ze niet op de manier waarvan ze overtuigd zijn dat ze leren. Als docent kun je door het inzetten van effectieve instructieactiviteiten deze zelfregulatie en zelfsturing bevorderen. We bespreken hoe effectief lesgeven en zelfregulatie bij studenten hand in hand gaan en reiken daarbij tal van concrete handvatten en voorbeelden aan.

Een theoretisch vak geven in een aula aan een groep van meer dan 150 studenten … het is geen evidentie. Hoe krijg je zo’n groep actief aan het werk, kan je zorgen dat optimaal leren op een manier dat ze zelfs spontaan hun laptop of smartphone aan de kant leggen. Het kan! In deze vorming bespreken we tal van specifieke instructieactiviteiten die hun effectiviteit meer dan aangetoond hebben én makkelijk implementeerbaar zijn in aulalessen.

Ook op afstand is het mogelijk om effectieve didactiek toe te passen. In deze vorming geven we je handvatten en tal van voorbeelden van werkvormen die je in kunt zetten. Heel concreet en toepasbaar.

Doelgroep

  • Docententeams hoger onderwijs
  • Opleidingshoofden, onderwijsondersteuners binnen het hoger onderwijs

We komen naar jou voor …

We bieden verschillende professionaliseringsactiviteiten. De sessies worden steeds gegeven door de auteurs van het boek en/of onderwijskundigen van ExCEL met ruime praktijk- én wetenschappelijke ervaring in effectieve didactiek in het hoger onderwijs.

  •  een eenmalige keynote, lezing of workshop 

We bespreken de belangrijkste wetenschappelijke inzichten op het vlak van leren en instructie, en delen hierbij relevante onderzoeksresultaten. Rekening houdend met de doelgroep en de concrete vraag, delen we ook tal van  praktische toepassingsmogelijkheden bij de bouwstenen waar je meteen mee aan de slag kan.

Heeft je school of ondersteunende dienst een concrete vraag over effectieve didactiek? Neem contact met ons op.

Feedback …

(Hogeschoolcongres Karel de Grote Hogeschool Antwerpen 2021)
 

Interesse?
Contacteer Kristel Vanhoyweghen.
kristel.vanhoyweghen@thomasmore.be