Hoger onderwijs

Onze vormingen

Met ExCEL willen we ons inzetten voor excellent, evidence-informed onderwijs. Op basis van empirische wetenschappelijke inzichten willen we richtsnoeren bieden voor effectief, efficiënt en voldoeninggevend leren. 

Van studenten in het hoger onderwijs wordt veelal verwacht dat ze zelfsturend zijn en dat ze over voldoende studievaardigheden beschikken om de vooropgestelde doelen en resultaten te behalen. Onderzoek naar leren, geheugen en metacognitieve processen heeft echter aangetoond dat studenten vaak een verkeerd beeld hebben over de manier waarop ze leren en onthouden, waardoor ze geneigd zijn hun eigen leren zowel verkeerd te beoordelen als bij te sturen.

De didactische keuzes die docenten maken tijdens hun lessen hebben een grote impact op het leren van hun studenten, zowel in aula’s, met kleinere groepen als bij practica.

Onze vormingen zijn gebaseerd op 

Al onze vormingen worden bovendien gegeven door onderwijskundigen met ruime praktijk- en wetenschappelijke ervaring. 

Kies jouw type vorming (in Vlaanderen, Nederland of online):

Onderwerpen

  • Effectieve didactiek
  • Leren studeren/zelfregulerend leren
  • Evaluatie en feedback
  • Digitaal (blended) leren
  • Activeren van grote groepen
  • Online afstandsonderwijs
  • Digitale didactiek voor ICT-coördinatoren

Interesse?

Contacteer ons via excel@thomasmore.be.