Effectieve didactiek in leermiddelen: vormingen

1. Aanbod voor leerkrachten

Hoe kies je als leraar, vakwerkgroep of schoolteam een lesmethode? Waarmee houd je rekening bij het ontwikkelen van een eigen leermiddel?
Hoe gebruik je een leermiddel op een doordachte manier in je klaspraktijk? 

We weten dat leermiddelen kunnen bijdragen aan effectief leren en overbrengen van kennisrijke curricula, maar er is weinig onderzoek voorhanden en er zijn nauwelijks gereedschappen om een uitspraak te doen over de kwaliteit van leermiddelen in Vlaanderen en Nederland. Vaak worden keuzes gemaakt op basis van losse meningen en ervaringen of soms zelfs, op hoe aantrekkelijk het leermiddel is vormgegeven. Vanuit het onderzoeksproject ‘Wijze lessen voor het ontwikkelen, kiezen en gebruiken van leermiddelen in het leerplichtonderwijs’ werd een instrument ontwikkeld dat je kan gebruiken om een geïnformeerde keuze te maken voor leermiddelen die jou als leerkracht kunnen ondersteunen om didactisch sterke lessen te geven

In deze vorming leer je hoe je het kwaliteitskader, bestaande uit 14 criteria met linken naar de bouwstenen van het boek Wijze Lessen, op de juiste manier kan gebruiken en ga je concreet aan de slag om het toe te passen op een leermiddel naar keuze. Je krijgt handvatten om de kwaliteit van leermiddelen goed in te schatten en hoe je ze op een effectieve manier in te zetten in je lessen.

Op woensdag 14 juni 2023 organiseren we reeds een eerste vorming voor leraren om hun huidige leermiddelen op basis van het kwaliteitskader kritisch onder de loep te nemen en zo deze leermiddelen op een bewuste, doordachte manier te kunnen inzetten in hun lespraktijk.

Praktische info

   • Wanneer:   woensdag 14 juni 2023
   • Waar:          Thomas More hogeschool, Campus Sint-Andries te Antwerpen
   • Tijdstip:     13u30 tot 16u30
   • Kostprijs:   € 45,00

2. Aanbod voor de makers van leermiddelen

In het hevige debat rond de dalende onderwijskwaliteit wordt wel eens met de vinger gewezen naar de makers van leermiddelen. Er is weinig onderzoek voorhanden en er zijn nauwelijks gereedschappen om een uitspraak te doen over de voorwaarden waaraan kwalitatieve leermiddelen moeten voldoen.

Om onder andere hieraan een onderzoeksgebaseerde bijdrage te leveren, liep de afgelopen maanden binnen het Expertisecentrum voor Effectief leren van de Thomas More hogeschool het project ‘Wijze lessen voor het ontwikkelen, kiezen en gebruiken van leermiddelen in het leerplichtonderwijs’, in opdracht van de Vlaamse Overheid. Het instrument biedt ook handvatten om kwalitatieve leermiddelen te ontwerpen. 

In deze vorming gaan we dieper in op het kwaliteitskader achter het instrument en het wetenschappelijk onderzoek waarop het steunt. We maken ruimte om terug te koppelen naar de kwaliteit van de eigen leermiddelen en hoe deze nog versterkt zouden kunnen worden. We werken op maat en houden rekening met de noden van de organisatie.

Interesse?

Contacteer ons via excel@thomasmore.be