Elke directeur/schoolleider, beleidsmedewerker, pedagogisch begeleider, schoolbestuur … in het basisonderwijs stelt zich de vraag: waar moeten we de komende jaren naartoe met ons onderwijs? Waar zetten we als school best op in om te blijven zorgen voor hoge prestaties, grote leerwinst én een hoog welbevinden van leerlingen? Hoe organiseren we onze basisschool optimaal? Kortom: Wat werkt (nog steeds!) in het basisonderwijs?

Acht jaar geleden schreef ik samen met Prof. dr. Bieke de Fraine het onderzoeksgebaseerd boek Wat werkt? Kenmerken van effectief basisonderwijs’. Deze acht jaar, een doctoraatsproefschrift, een huwelijk en twee kinderen en tal van onderzoekswerk in het Vlaamse (basis)onderwijs later, merk ik dat het werk nog steeds accuraat en brandend actueel is. Met ExCEL kunnen we je vanaf nu volgende twee zaken aanbieden.

Naast een gratis boek, komen we graag naar je toe om de inzichten die in het boek aan bod komen – en aangevuld met recente vernieuwde onderzoeksinzichten – te bespreken. Vooral voor schoolleiders, begeleiders, schoolbesturen biedt het boek waardevolle inzichten om mee aan de slag te gaan. We gaan graag samen op zoek naar de mogelijkheden en uitdagingen die deze inzichten voor uw onderwijspraktijk stellen.

Doelgroep

  • Schoolleiders en directies van het lager/primair onderwijs
  • Beleidsmedewerkers, coördinatoren en leerbegeleiders werkzaam in het lager/primair onderwijs
  • CLB-teams en Pedagogische Begeleidingsdiensten verbonden aan het lager/primair onderwijs.

We komen naar jou voor  …

… een lezing door Kim Bellens, auteur van het boek en onderzoeker bij ExCEL. Ze deelt de belangrijkste kenmerken die een invloed hebben op de onderwijsuitkomsten van leerlingen en reflecteert naar hoe dit de dag van vandaag in specifieke schoolcontexten vorm kan krijgen.

Interesse?
Contacteer Kim Bellens
kim.bellens@thomasmore.be