Elke directeur/schoolleider, beleidsmedewerker, pedagogisch begeleider, schoolbestuur … in het basisonderwijs stelt zich de vraag: waar moeten we de komende jaren naartoe met ons onderwijs? Waar zetten we als school best op in om te blijven zorgen voor hoge prestaties, grote leerwinst én een hoog welbevinden van leerlingen? Hoe organiseren we onze basisschool optimaal? Kortom: Wat werkt (nog steeds!) in het basisonderwijs?

Acht jaar geleden schreef ik samen met Prof. dr. Bieke de Fraine het onderzoeksgebaseerd boek Wat werkt? Kenmerken van effectief basisonderwijs’. Deze acht jaar, een doctoraatsproefschrift, een huwelijk en twee kinderen en tal van onderzoekswerk in het Vlaamse (basis)onderwijs later, merk ik dat het werk nog steeds accuraat en brandend actueel is. Met ExCEL kunnen we je vanaf nu volgende twee zaken aanbieden.

Naast een gratis boek, komen we graag naar je toe om de inzichten die in het boek aan bod komen – en aangevuld met recente vernieuwde onderzoeksinzichten – te bespreken. Vooral voor schoolleiders, begeleiders, schoolbesturen biedt het boek waardevolle inzichten om mee aan de slag te gaan. We gaan graag samen op zoek naar de mogelijkheden en uitdagingen die deze inzichten voor uw onderwijspraktijk stellen.

Doelgroep

  • Schoolleiders en directies van het lager/primair onderwijs
  • Beleidsmedewerkers, coördinatoren en leerbegeleiders werkzaam in het lager/primair onderwijs
  • CLB-teams en Pedagogische Begeleidingsdiensten verbonden aan het lager/primair onderwijs.

We komen naar jou voor  …

… een lezing door Kim Bellens, auteur van het boek en onderzoeker bij ExCEL. Ze deelt de belangrijkste kenmerken die een invloed hebben op de onderwijsuitkomsten van leerlingen en reflecteert naar hoe dit de dag van vandaag in specifieke schoolcontexten vorm kan krijgen.

Interesse?
Contacteer Kim Bellens
kim.bellens@thomasmore.be

Heeft u zich al eens afgevraagd ‘wat werkt’ in het basisonderwijs? Welke kenmerken van scholen net zorgen voor hoge prestaties, een grote leerwinst en een hoog welbevinden van leerlingen? En of deze kenmerken zinvol zijn voor alle leerlingen? Dit boek biedt u een antwoord op deze en vele andere vragen omtrent de vraag ‘wat werkt’ in het basisonderwijs. Er zijn veel onderzoeksresultaten beschikbaar over kenmerken van effectief basisonderwijs. Tegelijkertijd is het moeilijk om in deze veelheid aan studies de bomen door het bos te zien. Daarom biedt dit boek u een overzicht van de belangrijkste kenmerken die een invloed hebben op de onderwijsuitkomsten van leerlingen. Naast een aantal kenmerken van het kind en de thuisomgeving, focust het boek voornamelijk op de invloeden van leerkrachten, de klas- en schoolpraktijk, het schoolbeleid en de bredere schoolcontext. Op deze manier vormt Wat werkt? een inspiratiebron voor beleidsmakers, directeurs, pedagogisch begeleiders, leraren en andere onderwijsbetrokkenen. Het helpt hen om dag in dag uit bewust te kiezen voor kwaliteitsvol basisonderwijs aan álle leerlingen.

BOEKRECENSIES

Het resultaat mag er zijn. De lezer krijgt (…) inzicht in de belangrijkste factoren, die frequent onderzocht worden. (…) De manier waarop al deze factoren werden onderzocht en meespelen in het geheel, wordt in dit boek zeer goed weergegeven . De auteurs doen dat overigens in een zeer begrijpelijke taal . (…) Dit boek is een aanwinst voor de bibliotheek van iedereen die geïnteresseerd is in de verbetering van de leer- en onderwijspraktijk.

Roger Standaert in Impuls, 2013

OVER DE AUTEUR

KIM BELLENS was wetenschappelijk medewerker aan het Centrum voor Onderwijseffectiviteit en –Evaluatie van de KU Leuven en werkt nu als senior-onderzoeker bij het ExpertiseCentrum voor Effectief Leren (ExCEL) van Thomas More.

BIEKE DE FRAINE is docent aan de Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen en hoofd van het Centrum voor Onderwijseffectiviteit en –Evaluatie van de KU Leuven.