LEON en DONCHE zijn de twee kenniscentra verbonden aan onze lerarenopleidingen van Thomas More. Ze bieden nascholingen voor lerarenteams, directies en middenkaders en geven hen zo de kans om zich te verdiepen in de nieuwste onderwijskundige, pedagogische en didactische ontwikkelingen.

Bekijk het aanbod van Leon en Donche op hun website