Onze missie

Met ExCEL willen we ons inzetten voor excellent, evidence-informed onderwijs door de professionaliteit van de leraar te versterken. Op basis van empirische wetenschappelijke inzichten, met een focus op (cognitieve) psychologie en lerareneffectiviteit, willen we richtsnoeren bieden voor effectief, efficiënt en voldoeninggevend leren.

  • Effectief: leerlingen en studenten leren meer en/of diepgaander in de voor hen beschikbare tijd;
  • Efficiënt: leerlingen en studenten leren sneller en/of met minder moeite;
  • Voldoening gevend: leerlingen en studenten ervaren een gevoel van bekwaamheid bij het leren.

Met ExCEL doen we zelf onderzoek, volgen we elders uitgevoerd onderzoek op of repliceren het. We ondersteunen onderwijsverbetering door onderzoeksresultaten op een laagdrempelige wijze te vertalen naar de beroepspraktijk op maat van leraren en schoolleiders.

Met ExCEL versterken we via onderzoek het onderwijs en de professionalisering van leraren. In samenwerking met de lerarenopleidingen en de bijscholingscentra van Thomas More vormen we een kruispunt voor ontmoeting en op wetenschap gestoelde innovatie tussen opleidingen, onderzoekers en het werkveld.

Ons doel

Met het Excel-team hebben we drie grote doelen.

  1. We willen zelf wetenschappelijk (praktijkgericht) onderzoek uitvoeren en relevant internationaal onderwijskundig onderzoek volgen. In dit kader gaan we samenwerkingsverbanden aan met toonaangevende internationale instituten en organisaties.
  2. We willen onze eigen onderzoeksresultaten en andere empirisch verkregen data van onderwijskundig onderzoek verwerken en vertalen in laagdrempelige en praktijkgerichte publicaties.
  3. We willen de professionaliteit van leraren, leerbegeleiders, directieleden en alle andere onderwijsprofessionals versterken. De meest recente onderzoeksresultaten op vlak van leren en instructie vormen hiervoor het uitgangspunt.