Missie

Wij overbruggen de kloof tussen onderwijsonderzoek en onderwijspraktijk en dragen zo bij tot excellent en rechtvaardig onderwijs.

Waarden

Gedreven door impact
We willen concrete antwoorden bieden voor uitdagingen in het onderwijs en zo daadwerkelijk bijdragen tot de kwaliteit ervan.

Gebaseerd op robuust onderzoek
We baseren ons uitsluitend op resultaten van onderzoek dat rigoureus volgens internationale wetenschappelijke standaarden is uitgevoerd en de toets van de wetenschappelijke kritiek heeft doorstaan.

Gebouwd op partnerschappen
We bouwen expertise op samen met het onderwijsveld.
Praktijkervaring versterkt ons onderzoek, ons onderzoek versterkt de onderwijspraktijk.
We maken deel uit van een internationaal netwerk van expertisecentra met dezelfde missie.

Gefocust op verbetering
We beogen dat elke verandering leidt tot betere resultaten voor leerlingen of studenten.
Innovatie is nooit een doel op zich.

Visie

We zijn dé referentie in het Nederlands taalgebied inzake onderzoek naar lerareneffectiviteit, (multimedia-)didactiek en effectieve curricula. Onder impuls van ExCEL vindt wetenschappelijke evidentie over onderwijs de weg naar onderwijspraktijk en -beleid met merkbare verbetering van het Vlaams onderwijs tot gevolg.