Programma

19.00 – 19.40           Stefan De Clerck over het project ‘Mechelen Leesstad 2022’

19.50 – 20.30           Keuze tussen 2 sessies: Astrid Geudens over aanvankelijk lezen en Kirsten Schraeyen over meertaligheid

20.40 – 21.20           Inge Umans over Kamishibai

Scroll naar onder om de sessies te bekijken.

Sprekers

Stefan De Clerck

Stefan stond 18 jaar voor de klas als leerkracht lager onderwijs. Na het behalen van de master Opleidings-en Onderwijswetenschappen gaf hij nascholingen over begrijpend lezen in heel Vlaanderen. Nu werkt hij als onderzoeker bij ExCEL.

Stefan is de coördinator van het project Mechelen Leesstad 2022.

Sessie over het project

In de eerste sessie geeft Stefan uitleg over het leesproject Mechelen Leesstad 2022.

Hij bespreekt  de partners, de 5 pijlers, wie de medewerkers zijn en hoe men vanuit het leesproject Mechelse scholen begeleidt in het werken aan begrijpend lezen.

Bekijk hier de sessie.

Download hier de PPT.

Astrid Geudens

Dr. Astrid Geudens is verbonden aan de lerarenopleiding van Thomas More Mechelen-Antwerpen en werkzaam in de onderzoeksgroep taal- en leesdidactiek van de lerarenopleiding en opleiding logopedie en audiologie van Thomas More. Vanuit haar onderzoek naar fonologische vaardigheden bij jonge kinderen, aanvankelijk lezen, leesproblemen en dyslexie maakt ze de brug naar de praktijk. Ze was o.m. hoofd van het expertisecentrum Code en is actief als adviseur van methodes voor kleuteronderwijs en aanvankelijk lezen.

Sessie over aanvankelijk lezen

Leesvaardigheid start bij technisch lezen maar hoe zorg je ervoor dat je de verbinding houdt met leesbegrip en beleving? Astrid brengt het verhaal over een effectief ‘leesbegin’ in het eerste leerjaar met inzichten vanuit onderzoek en voorbeelden uit de praktijk.

Bekijk hier de sessie.

Download hier de PPT.

Kirsten Schraeyen

Kirsten Schraeyen is verbonden aan de opleiding Logopedie en Audiologie, expertisecel Taal en Leren, Thomas More en research fellow binnen de onderzoekseenheid Gezins- en orthopedagogiek, KU Leuven. Vanuit haar expertise op vlak van taal- en leerstoornissen in een meertalige context, doceert ze het topic ‘Bilingualism’ en doet ze (inter)nationaal onderzoek rond meertaligheid.

Sessie over meertaligheid

Welke uitdagingen ervaren leerlingen met een andere moedertaal wanneer ze leren lezen in het Nederlands? Hebben zij een grotere kans op leesproblemen?

Kirsten verenigt in haar presentatie inzichten vanuit onderzoek met casusvoorbeelden uit de praktijk.

Bekijk hier de sessie.

Download hier de PPT.

Inge Umans

Inge Umans begon tijdens haar onderwijsopleiding met het recenseren van kinder -en jeugdboeken om opnieuw voeling te krijgen met de boekenwereld van het kind. Na een aantal jaar voor de klas te staan, ruilde ze haar job in het onderwijs in voor een job bij docAtlas waar ze de collectie TAAL mee opvolgde. Ze schreef een inspirerend handboek over kamishibai en trekt lezend en vertellend door heel Vlaanderen.

Sessie over Kamishibai

Wat is kamishibai? Waar komt het vandaan? Wat maakt een vertelling met dit magische kastje uniek?

Inge belicht enkele toepassingen, want kamishibai is naast een mooie vertelvorm ook een inspirerende werkvorm.

Bekijk hier de sessie.