Startevenement: maandag 20 september 2021

In tegenstelling tot vorig jaar willen we het tweede projectjaar aftrappen met een event waarbij we deelnemers ook echt samen brengen. Helaas moeten we nog steeds rekening houden met een aantal beperkingen. Daarom willen we deze avond vooral scholen en leerkrachten bereiken. Het programma is dan ook gericht op het geven van informatie en het bieden van informatie.

Er is voor elke deelnemer een vaste sessie en een keuzesessie. Bij inschrijving geef je jouw keuze door. Jouw persoonlijke tijdschema ontvang je de avond van de startevenement.

Programma

19.00 – 19.30           Onthaal

19.30 – 20.25           Sessie 1

20.25 – 20.35           Pauze en wissel

20.35 – 21.30           Sessie 2

21.30 – 22.00           Netwerkdrink

Scroll naar onder voor meer informatie over de sprekers en hun sessies.

Sprekers

Stefan De Clerck

Stefan stond 18 jaar voor de klas als leerkracht lager onderwijs. Na het behalen van de master Opleidings-en Onderwijswetenschappen gaf hij nascholingen over begrijpend lezen in heel Vlaanderen. Nu werkt hij als onderzoeker en nascholer bij het ExpertisCentrum voor Effectief Leren (ExCEL).

Vorig jaar was hij projectcoördinator van het project Mechelen Leesstad 2022. Op dit moment werkt hij mee aan onderzoek rond effectief leesonderwijs in het basis -en secundair onderwijs.

Sabine Canoot

Sabine is de zorgcoördinator van basisschool De Spreeuwen. Van opleiding is ze logopediste en de voorbije jaren werkte ze in de school aan het verbeteren van het technisch lezen, met goed resultaten als gevolg.

Het leesproject Mechelen Leesstad 2022 kwam voor de school als een goed moment om ook te werken aan begrijpend lezen. Het voorbije schooljaar werd dan ook heel wat in gang gezet om het tekstbegrip van de leerlingen te verbeteren.

Katelijne Billet

Katelijne is woordkunstenares, vertelster en zangeres.
Ze schrijft verhalende gedichten. Ze vertelt poëtische verhalen. Met een mooi lied brengt Katelijne beide kunstvormen bij elkaar.

Haar stem is haar kracht. De sfeer en de beelden, die ze oproept, spreken groten en kleinen aan.

Katelijne behaalde de Master in dramatische kunsten, Optie woordkunst aan het Koninklijk Conservatorium van Antwerpen en geeft les in woordkunst en toneel op de Kunsthumaniora van Hasselt.

Gil Geron

Gil heeft meer dan 25 jaar ervaring met leesbevordering. Zij is o.a. gastdocente aan de postgraduaat ‘leesbeleid’ van de PXL te Hasselt en is mede oprichtster van Narrata vzw, een centrum voor leesbevordering.
Aan de hand van concrete tools zal zij ons inspireren om (nog) meer kinderboeken te integreren in de leerplannen van zowel taal, muzische vorming, W.O. en zelfs wiskunde.

Sessies

Mechelen Leesstad

In het eerste deel van deze sessie geeft Stefan uitleg over de werking van het leesproject Mechelen Leesstad. Daarnaast wordt theorie over effectief leesonderwijs verrijkt met praktijkvoorbeelden uit het eerste projectjaar.

In het tweede deel geven we het woord aan juf Sabine van De Spreeuwen. Deze school was vorig schooljaar 1 van de 8 pilootscholen. Juf Sabine beschrijft hoe haar school het voorbije jaar werd ondersteund en op welke manier zij vanuit het project aan de slag gingen om het begrijpend lezen aan te pakken.

Drie vuistregels voor voorlezen in de klas

In deze workshop ga je met Katelijne aan de slag als voorlezer. Je krijgt de drie vuistregels van het voorlezen uitgelegd waarna je ze meteen ook in de praktijk omzet.

Breng dus een boek mee waar je van houdt zodat je met plezier kan voorlezen.

Tijd maken om te (voor)lezen

Dat voorlezen impact heeft op het leesgedrag van kinderen en op het begrijpend lezen, is inmiddels wel geweten, maar we onderschatten en onderwaarderen helaas vaak het voorlezen aan lagere schoolkinderen.

Maar waar vind je de tijd om te (voor)lezen tussen het behalen die vele lesdoelen? In deze sessie krijg je van Gil tips om lees- én voorleesboeken te integreren in de lespakketten. Je gaat ook naar huis met een recente literatuurlijst met boeken die je zo kan uitlenen in de bibliotheek.

We voorzien ook de mogelijkheid om met medewerkers van de jeugdbibliotheek in gesprek te gaan en te ontdekken wat de bibliotheek voor jou kan betekenen in kader van leesbevordering in de klas.

Inschrijven

Inschrijven doe je via deze link en dit voor maximum 3 personen per school uit het project Mechelen Leesstad.

Je hebt hiervoor de tijd tot en met 14 september. Daarna worden de overgebleven plaatsen opnieuw open gesteld.

Praktisch

datum: maandag 20 september 2021

locatie: Het Predikheren, Goswin de Stassartstraat 88 te Mechelen

Er is geen parking verzekerd aan de bibliotheek. Gratis parkeren kan op de Edgard Tinnellaan. Tevens zijn er verschillende betaalde parkings in de buurt.

Meer info over bereikbaarheid en parkeren vind je op de site van Het Predikheren