Onze vormingen over schoolleiderschap

Op jouw school

Hoe ontwikkeling je een visie en implementeer je die? Wat is het nut van data bij het verbeteren van je onderwijs? Hoe creëer je een schoolklimaat dat het leren bevordert? Wat is een goed professionaliseringsbeleid voor je personeel? Op dit soort vragen krijg je een antwoord in de vorming van Machteld Verbruggen.

Indien gewenst gaat aan de vorming een schooleigen documentenstudie vooraf (laatste doorlichtingsverslag, missie en visie, …) zodat de vorming geheel op maat kan worden samengesteld.


Doelgroepen: schoolleiders lager (primair) onderwijs en secundair (voortgezet) onderwijs
Deze vorming is mogelijk als studiedag (doorgaans 3u met ruimte voor verwerking), keynote of webinar. 

Neem contact op om deze vorming aan te vragen.

In dit tweejarig intensief professionaliseringtraject nemen we het hele schoolteam mee in het bestuderen, inoefenen en duurzaam implementeren van effectieve didactiek op de klasvloer en bij uitbreiding in de hele schoolwerking. Het ultieme doel hierbij is élke leerling optimale leerkansen bieden.    

Klik hier voor meer informatie.

Op onze campus

Vanaf schooljaar 2023-2024 bieden we op onze campus (Sint-Andries, Antwerpen): 

  • een verdiepend traject voor expert-leraren (gebaseerd op de boeken Wijze Lessen en Studeren met succes).
  • eenmalige studiedagen over effectieve didactiek, leren studeren, digitale didactiek, formatieve evaluatie en feedback, klasmanagement, leermiddelen en onderwijskundig leiderschap.

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief over de concrete data.

Open lezingen (webinars)

  • 14 juni 2023 (14u30-16u00), opname 1 week ter beschikking
  • enkel online
  • € 15,00

Klik hier voor meer informatie en inschrijvingen.

Het wegwerken van leerachterstanden is natuurlijk niet met één kant-en-klare interventie op te
lossen. Dit vergt o.a. inzicht in de achterstanden en de bijbehorende oorzaken en/of
problematieken, in welke kansrijke aanpakken hierbij zouden kunnen helpen en hoe dit effectief kan
worden geïmplementeerd en geborgd binnen een bestaande context. Sarah Bergsen is schoolleider
en heeft op haar vorige school twee verbetertrajecten begeleid, namelijk op het gebied van rekenen
en op het gebied van technisch lezen. Het verbetertraject voor rekenen is intussen ook uitgevoerd
door drie andere basisscholen, waardoor we nog meer inzicht hebben in wat de werkzame
elementen zijn en waar teams tegenaan zijn gelopen. Sarah zal veel voorbeelden aandragen,
verschillende casussen bespreken en vertellen wat er goed ging en wat er niet goed ging.

Klik hier voor meer informatie en inschrijvingen.