ExCEL evalueerde de eerste grootscheepse organisatie en uitvoering van Vlaamse Zomerscholen. De Vlaamse Regering lanceerde voor de zomervakantie een oproep tot organisatie van zomerscholen naar scholen, lokale besturen en andere initiatiefnemers. In de zomerschool werd gedurende minstens 10 dagen in juli of augustus een leertraject op maat gekoppeld aan sport, spel en cultuur, in navolging van succesvolle buitenlandse initiatieven. Het was een eerste antwoord van de overheid om de potentieel negatieve gevolgen van de COVID-19-crisis te tackelen.

Ons expertisecentrum kreeg de opdracht om de variatie binnen het aanbod van de Vlaamse Zomerscholen in beeld te brengen, hun kwaliteit te beschrijven en ze te koppelen het aan de zogenaamde best-practices uit landen waar zomerscholen al een lange traditie kennen. De resultaten zijn gebundeld in dit onderzoeksrapport.

Een korte samenvatting van de resultaten kan u hier vinden.