Doorheen de lagere school komen leerlingen voortdurend in contact met het aanleren van nieuwe kennis en vaardigheden. De didactische keuzes die de leraar maakt zijn van groot belang in dit leerproces en bepalen in sterke mate de duurzaamheid van het leren. In het boek ‘Wijze lessen: 12 bouwstenen voor effectieve didactiek’ vertalen de auteurs (waarvan vier van hen verbonden zijn aan ExCEL) de meest recente wetenschappelijke inzichten op het vlak van leren en instructie naar de klaspraktijk. De didactische principes zijn gebaseerd op bevindingen uit twee wetenschapsvelden, de cognitieve psychologie en lerareneffectiviteitsstudies, en zijn toepasbaar voor leerlingen van verschillende leeftijden en met diverse achtergronden en voorkennis.

Wij geven vormingen, zowel in Vlaanderen als Nederland, waarbij onderzoek voortdurend wordt gekoppeld aan de klaspraktijk:

  • Online vormingen (1-2u)
  • Studiedagen on campus (van een halve dag tot meerdelige trajecten met ruimte voor kennisdeling)
  • Online leertraject (op eigen tempo)

Onderwerpen

Voor de vormingen kiezen we steeds voor specifieke inhouden en toepassingen uit het lager (primair) onderwijs. Klik op onderstaande onderwerpen voor meer info.

Hoe leren mensen? Hoe verhoudt kennis zich tot vaardigheden? Welke didactische principes kennen de meeste bewijskracht vanuit onderzoek en praktijk? In deze vorming bespreken we het boek volgens zijn initiële insteek, nl. een breed beeld scheppen van wat effectief lesgeven inhoudt. We delen tal van voorbeelden afkomstig uit verschillende leerjaren en vakken van het lager (primair) onderwijs.

Hoe maak je van de rekenles een blijver? Op welke manier kan je op een effectieve manier de basiskennis en vaardigheden verankeren? Hoe kan je je leerlingen met meer inzicht aan moeilijker problemen laten werken? In deze vorming passen we de bouwstenen voor effectieve didactiek toe op de rekenles, en geven tal van voorbeelden uit de klaspraktijk.

Hoe maak je van de taalles een blijver? Op welke manier kan je op een effectieve manier de basiskennis en vaardigheden verankeren? Hoe kan je je leerlingen met meer inzicht aan moeilijker problemen laten werken? In deze vorming passen we de bouwstenen voor effectieve didactiek toe op de taalles, en geven tal van voorbeelden uit de klaspraktijk.

Hoe werk je aan dieper leesbegrip? Hoe hou je leerlingen gemotiveerd om met teksten bezig te zijn? Hoe leer je hen om met complexe teksten aan de slag te gaan? In deze vorming passen we de bouwstenen voor effectieve didactiek toe op de les begrijpend lezen, en geven tal van voorbeelden uit de klaspraktijk.

Hoe kan een toets bijdragen tot het leren? Op welke manier zorg je dat feedback ook echt effect heeft? In deze vorming delen we hoe formatieve evaluatie en feedback de leerlingen doet leren en hoe we de kloof kunnen dichten tussen de huidige leersituatie en het einddoel. We geven je heel concrete handvatten en voorbeelden die je meteen kan inzetten in de klas.

Hoe zorg ik ervoor dat didactiek ook in afstandsonderwijs effectief blijft? In deze vorming geven we tal van voorbeelden van werkvormen en tools die laagdrempelig ingezet worden.

Via de online leergang ‘Wijze Lessen’ voor basisonderwijs kan je jou verdiepen in effectief lesgeven. Je krijgt de kans om te leren op eigen tempo, op het moment en de plaats van jouw keuze en met regelmatige interactie met andere deelnemers en experten.

Klik hier voor meer informatie.

Doelgroep

  • Lerarenteams lager (primair) onderwijs
  • Directieleden, coördinatoren en leerbegeleiders werkzaam in het lager (primair) onderwijs
  • CLB-teams en Pedagogische Begeleidingsdiensten verbonden aan het lager (primair) onderwijs

We komen naar jou voor …

We bieden verschillende professionaliseringsactiviteiten. De sessies worden steeds gegeven door onderwijskundigen van ExCEL met ruime praktijk- én wetenschappelijke ervaring in effectieve didactiek in het lager (primair) onderwijs.

  • een eenmalige (online) keynote, lezing, workshop of studiedag 

We bespreken de belangrijkste wetenschappelijke inzichten op het vlak van leren en instructie. Rekening houdend met de doelgroep en de concrete vraag, delen we ook tal van praktische toepassingsmogelijkheden bij de bouwstenen waar je meteen mee aan de slag kan.

  • Wijze Lessen XL  

Kies je voor dit full-option traject op maat, dan onderga je met je hele school of organisatie een ‘Wijze Lessen’-bad. We bespreken belangrijke wetenschappelijke inzichten op het vlak van leren en instructie en gaan in een drie- of vierdelig traject dieper in op élke bouwsteen, doorspekt met talrijke praktijkvoorbeelden. Ook hebben we specifieke aandacht voor het aanleren van studievaardigheden bij je leerlingen (bouwsteen 12). Het traject zelf is ‘evidence-informed’ ontworpen: we bieden alle deelnemers de kans om te leren, de bouwstenen in de praktijk in te zetten en ervaringen te delen. Een complete (her)-opfrissing van alle onderdelen van effectieve didactiek.

Op vraag kan ook dieper ingegaan worden op enkele specifieke bouwstenen naar keuze. Het traject bestaat idealiter uit een aantal halve dagen van 3,5 uur en wordt in overleg met de school of organisatie ingepland, soms zelfs over schooljaren heen.

  • Wijze Lessen OP MAAT 

Heeft je school of ondersteunende dienst een concrete vraag over effectieve didactiek? Neem dan zeker contact met ons op.

 

Ervaringen van leraren met onze vormingen

“Bedankt voor deze uiteenzetting.
Je hebt het zeer boeiend en enthousiast gebracht.
Je merkt dat je een leraar in hart en nieren bent.”
(Conny Simons, basisschool De Spreeuwen)

“Het was erg fijn om het boek, dat ik al gelezen had, nog eens te kunnen beluisteren.
De diepgang werd op die manier nog groter.”
(Sara Proost, zorgcoördinator basisschool Reuzepas, adjunct-voorzitter COV kring Turnhout

Interesse?
Contacteer Kristel Vanhoyweghen.
kristel.vanhoyweghen@thomasmore.be