Doorheen het secundair onderwijs leren de leerlingen enorm veel nieuwe kennis en vaardigheden bij. Niet toevallig een van de hoofdredenen waarom ze naar school gaan. Om al die nieuwe leerstof goed te begrijpen en zo lang mogelijk te onthouden, is het belangrijk dat ze op een zo goed mogelijke manier de leerstof instuderen en oefenen.

Maar hoe doe je dat, studeren zodat je het op een later moment nog weet en kan? Welke leerstrategieën gebruik je daarbij het best en welke beter niet?

Doorheen deze lezing delen we de belangrijkste inzichten over hoe ons geheugen werkt, wanneer wordt geleerd, wanneer het enkel lijkt alsof geleerd wordt en wat het leren belemmert. De geven tips die helpen bij organiseren van schoolwerk (op korte of iets langere termijn), bespreken een aantal effectieve studiemethoden die helpen om zo veel mogelijk rendement te halen uit de studietijd, waarom dit zo is en hoe ze toegepast worden.

Mogelijke opties

Kun je van leerlingen in het secundair onderwijs verwachten dat ze doorheen de jaren  een effectieve en efficiënte studiemethode hebben ontwikkeld? Ja! Op één voorwaarde wel, nl. dat leerlingen ze hebben aangeleerd gekregen en veelvuldig hebben ingeoefend in de verschillende vakken en via specifieke taken en lesactiviteiten. Leren, studeren en instructie zijn immers nauw met elkaar verweven. In deze vorming bespreken we hoe leraren en leerbegeleiders via doordachte didactische keuzes en taken bij hun leerlingen effectieve studeerstrategieën kunnen ontwikkelen.

Hoe leerlingen leren is niet altijd hoe ze (en hun ouders) denken dat ze leren. De vaakgebruikste leerstrategieën, zoals het herlezen, markeren of overschrijven van de notities blijken helemaal niet effectief. Maar hoe studeren leerlingen dan wél? En wat kunnen ouders doen om hun kinderen hierin te ondersteunen? Dat bespreken we in deze avondlezing voor ouders.

De grote stap naar het secundair onderwijs is groot, voor ouders én leerlingen. Hoeveel huis- en studeerwerk zullen ze krijgen, hoe plannen ze dit werk best in en hoe studeer je nu best? In deze avondlezing voor leerlingen én hun ouders zetten we leerlingen op weg naar effectief studeren en geven ouders richtlijnen mee om hun kinderen te ondersteunen in een het aanleren van deze studievaardigheden.

Doelgroep

  • Leraren, leer- en leerlingbegeleiders, coördinatoren in het secundair onderwijs
  • Ouders (en leerlingen) uit het zesde leerjaar,
  • Ouders (en leerlingen) van het eerste jaar sec. onderwijs.
  • Ouders (en leerlingen) van het tweede tot zesde jaar sec. onderwijs.
  • Leerbegeleiders werkzaam in het lager of sec. onderwijs.
  • CLB-teams en Pedagogische Begeleidingsdiensten verbonden aan het lager of secundair onderwijs.

We komen naar jou  …

… voor een lezing of keynote op jouw school of onderwijsinstelling. De sessies worden steeds gegeven door onderwijskundigen van ExCEL met ruime praktijk- én wetenschappelijke ervaring in effectieve leerstrategieën in het lager  of secundair onderwijs.

Interesse?
Contacteer Kristel Vanhoyweghen.
kristel.vanhoyweghen@thomasmore.be