1. Het Taalonderwijs (5/12/2022) – Michiel Wils: Het Taalonderwijs

Er is reden om bezorgd te zijn over ons taalonderwijs. De leraar van bijna elke taal staat op het lijstje van knelpuntberoepen en door de krapte komen heel wat zij-instromers voor de klas te staan, alleen al omdat ze de taal spreken.

De leerlingen die instromen in het hoger onderwijs zijn minder taalvaardig dan de generatie voordien en dat gevoel heerst eigenlijk ook over leerlingen die vanuit het basisonderwijs instromen in het secundair onderwijs. Bovendien zien we minder motivatie bij taalsterke leerlingen om voor een talenopleiding te kiezen. In het secundair onderwijs laten veel jongeren hun talen links liggen om zich in te zetten voor wiskunde of exacte wetenschappen.

Vanuit deze bezorgdheden schreef het Vlaams Talenplatform een rapport met daarin bevindingen uit een bevraging van meer dan 1000 taalleerkrachten uit het secundair onderwijs. Ik legde deze bevindingen voor aan drie gasten en ging met hen in discussie.

Beluister de podcast hier

2. Tjipcast (25/09/2022) – Tim Surma: ‘Werk maken van onderwijskwaliteit: Is het tijd om verder te kijken dan onze neus lang is?’

Tim Surma was te gast bij Tjip De Jong, een bekend opiniemaker rond onderwijs in Nederland. Hij praat er over onderwijskwaliteit en het statuut van de leerkracht. De zorgen rondom de huidige onderwijskwaliteit en de broodnodige herwaardering van de leraar wordt vaak aangevlogen vanuit het perspectief van salaris, problemen met financiering (lumpsum), grootte van de klassen, gebrekkige autonomie of te logge besturen. Maar klopt dat wel? De stelling van Tim is dat het daar niet per sé om draait.

In deze podcast kijken we daarom verder dan onze neus lang is en presenteren drie oorzaken die vreten aan de onderwijskwaliteit:

Een te grote curriculaire focus op generieke vaardigheden;
Een te beperkte focus op een zorgvuldig opgebouwde kennisbasis;
Een naïef geloof in romantische kind- of leerlinggecentreerde didactische aanpakken.

Beluister de podcast hier.

3. De Tijd Vooruit (21/03/2022) – Tim Surma: ‘De leerlingen hebben ook in de toekomst nood aan de stem van de leraar’

Een belangrijke factor die onderwijs succesvol of minder succesvol kan maken, is de leertijd die kinderen krijgen. Technologie en de afgelopen coronajaren hebben ons extra leertijd leren bij te creëren. Kinderen die bij rekenen of taal wat achterop raken, hebben extra tutoring of bijles nodig. Tot voor kort was dat klassiek in een een-op-eensetting. Door de pandemie is het voor leerkrachten veel makkelijker geworden om via technologie flexibeler op die vraag in te gaan’, zegt Surma.

In De Tijd Vooruit praat Bert Rymen met visionaire onderzoekers en ondernemers. Vandaag: Tim Surma, onderwijsexpert en directeur van Excel, het expertisecentrum Effectief Leren. ‘We kunnen veel factoren beïnvloeden, maar de rol van de leraar zal altijd cruciaal zijn.’

Beluister de podcast hier.

4. Buiten de Krijtlijnen (08/11/2021): Kwaliteitsvol onderwijs 

In deze aflevering praat Rinke Vanhoeck uitgebreid met Tim Surma. Tim stond zelf jarenlang voor de klas maar zette een aantal jaren geleden de stap naar het onderzoek. Hij leidt het Expertisecentrum ExCEL van Thomas More waarmee hij probeert om scholen te inspireren tot effectiever onderwijs. Hij schreef onder meer mee aan het boek ‘Wijze Lessen: twaalf bouwstenen voor effectieve didactiek.’ Hij is ook een veelgevraagd spreker in België en Nederland rond effectieve instructie en leerstrategieën.
We praten met hem over onderwijsonderzoek, de stand van ons onderwijsland en hoe we de kwaliteit van ons onderwijs kunnen verbeteren. 

Beluister de podcast hier
Bekijk de podcast hier mét beeld.

5. De ResearchED Nederland Podcast (22/09/2021) – Tim Surma & Machteld Verbruggen

De twee kartrekkers achter de eerste editie van ResearchED België zijn te gast. Wat drijft hen om ResearchED naar Mechelen te halen? Hoe staat het Vlaams onderwijs er op dit moment voor en wat voor een rol is er voor evidence-informed onderwijs weggelegd? 

Beluister de podcast hier

6. De ResearchED Nederland Podcast (29/09/2021) – Kristel Vanhoyweghen

Hoe staat het ervoor met professionalisering van leraren en lerarenopleidingen? Kristel Vanhoyweghen vertelt vanuit haar jarenlange ervaring als docente in het secundair onderwijs, lerarenopleider, onderzoeker en kartrekker van de nieuwe leergang gebaseerd op het welbekende Wijze Lessen-boek, die ze op scholen in Vlaanderen en Nederland aanbiedt.

Beluister de podcast hier. 

7. Buiten de Krijtlijnen (16/11/2020): Afstandsonderwijs

Kristel Vanhoyweghen en Wouter Buelens hebben het over het maken van effectieve afstandslessen in deze aflevering van de podcast ‘Buiten De Krijtlijnen’.

Corona woedt nog steeds hevig om zich heen. Daarom besloot men om de hogere jaren van het secundair onderwijs gedeeltelijk terug in afstandsonderwijs te stoppen. Aanleiding genoeg om even in dat fenomeen van afstandsonderwijs te duiken. We gaan op zoek naar tips en structuur om je afstandsles vorm te geven. Naast de basics wordt ook dieper ingegaan op vragen van luisteraars.

Beluister de podcast hier.

8. Buiten de Krijtlijnen (18/03/2018): Een stoomcursus cognitieve psychologie

Een stoomcursus cognitieve psychologie met Tim Surma!

Beluister de podcast hier.