Wouter Buelens

Wouter Buelens

Researcher / Course developer

Over Wouter

Wouter stond 25 jaar voor de klas, waarvan 24 aan een HBO5 opleiding voor verpleegkunde in Genk. Daar bekleedde hij eveneens de functie van Pedagogisch (ICT) Coördinator en stond mee aan de wieg van een blended traject voor werkstudenten, waarbij contact- en online onderwijs gecombineerd worden. De scriptie waarmee Wouter afstudeerde in zijn Master Onderwijswetenschappen geeft een goed beeld van zijn interesse, namelijk het inzetten van technologie in het kader van effectieve leerstrategieën en het vormgeven van online leerlijnen rekening houdend met inzichten uit de cognitieve psychologie. Binnen ExCEL focust Wouter zich op onderzoek en valorisatie van digitale vormen van leren, de plaats van blended learning in het secundair onderwijs en staat hij in voor het ontwerp van een online leeromgeving op basis van het boek ‘Wijze lessen’.

Relevante publicaties

Buelens, W., Vermissen, F., De Wever, B., Rotsaert, T., Schellens, T., Tondeur, J., Surma, T, Valcke, M., & Vanderlinde, R., (2022). Blended learning in het Vlaams secundair onderwijs: Van noodzaak naar structurele implementatie. Onderwijskundig Beleids- en Praktijkgericht Wetenschappelijk Onderzoek. Inspiratiegids.

Versmissen, F., Buelens, W., De Wever, B., Rotsaert, T., Schellens, T., Tondeur, J., Surma, T, Valcke, M., & Vanderlinde, R., (2022). Blended learning in het Vlaams secundair onderwijs: Van noodzaak naar structurele implementatie. Onderwijskundig Beleids- en Praktijkgericht Wetenschappelijk Onderzoek. Onderzoeksrapport.

 

About Wouter

Wouter has 25 years of experience as a teacher at a higher vocational education programme in nursing in Genk, where he was also pedagogical IT coordinator. He coordinated the development of a blended trajectory for working students that combined face-to-face education with online education. He completed his Master’s programme Educational Sciences with a thesis that reflects his passion: how to use technology to strengthen effective learning strategies and how to implement insights from cognitive psychology into the design of online learning environments. At ExCEL, Wouter is currently doing research into digital forms of learning and the possibilities of blended learning in secondary education. He is also creating an online learning environment for Lessons for learning: twelve building blocks for effective education.

Relevant publications

Buelens, W., Vermissen, F., De Wever, B., Rotsaert, T., Schellens, T., Tondeur, J., Surma, T, Valcke, M., & Vanderlinde, R., (2022). Blended learning in Flemish secondary education: From necessity to structural implementation. Educational Policy and Practice-oriented Scientific Research. Inspiration guide.

Versmissen, F., Buelens, W., De Wever, B., Rotsaert, T., Schellens, T., Tondeur, J., Surma, T, Valcke, M., & Vanderlinde, R., (2022). Blended learning in Flemish secondary education: From necessity to structural implementation. Educational Policy and Practice-oriented Scientific Research. Research report.

Andere teamleden