Folder NL

Stefan De Clerck

Onderzoeker

Stefan stond 18 jaar voor de klas als leerkracht lager onderwijs. In 2018 studeerde hij af als master Opleidings-en Onderwijswetenschappen aan de Universiteit Antwerpen. Dit was het moment om het lesgeven achter zich te laten en op een andere manier met onderwijs bezig te zijn. De voorbije schooljaren reisde hij als gecertificeerd trainer Effectief Rekenonderwijs en Close Reading door Vlaanderen om scholen en individuele leerkrachten te ondersteunen.

Hij is projectcoördinator van Mechelen Leesstad 2022.

Andere teamleden