Pieter Verachter

Pieter Verachtert

Head of research

Over Pieter

De combinatie van onderwijsonderzoek en onderwijspraktijk loopt als een rode draad door Pieters professionele loopbaan. Hij behaalde in 2009 zijn doctoraat aan de KU Leuven met een thesis rond risicofactoren die kunnen leiden tot rekenmoeilijkheden in de aanvangsjaren van het lager onderwijs. Nadien werkte hij als wetenschappelijk adviseur voor de Karel de Grote Hogeschool waar hij onder meer docenten en onderzoekers begeleidde bij het opzetten en uitvoeren van praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek. Van 2014 tot 2019 was Pieter aan de slag als zorgcoördinator en zorgleerkracht in een kleine basisschool, een job die hij vanaf september 2018 combineerde met werk rond hoogbegaafdheid aan de KU Leuven.

Als head of research binnen ExCEL wil Pieter een bijdrage leveren aan een bredere uitrol van evidence-informed onderwijs in Vlaanderen. Hij is vastberaden om voor en met scholen aan de slag te gaan rond wat wanneer en waarom werkt voor welke groepen leerlingen.

Een selectie van relevante publicaties

 

About Pieter

Pieter’s career has been characterised by the combination of educational research and practice. In 2009 he completed his doctoral research at KU Leuven with research on potential risk factors that can lead to early mathematics difficulties. Afterwards he worked as a scientific advisor at Karel de Grote Hogeschool where he counselled teachers and researchers on conducting practice-oriented research. From 2014 until 2019 Pieter worked as special education coordinator and special education teacher in a small primary school, a job that he combined with his research on cognitive giftedness at KU Leuven.

As senior researcher at ExCEL Pieter wants to help spread evidence-informed education in Flanders. He is determined to work with and for schools to find out not only what works well, but also for who it works and under which circumstances.

A selection of relevant publications includes:

Andere teamleden