Milou

Milou De Smet

Researcher

Sinds 2010 werkt Milou aan de versterking van effectief onderwijs. Ze heeft ruime ervaring in het uitvoeren van onderwijswetenschappelijk onderzoek én het toepassen van deze kennis voor docentprofessionalisering en de ontwikkeling en ondersteuning van innoverend en effectief onderwijs.

In 2014 behaalde zij haar doctoraat binnen onderwijswetenschappen waarvoor zij onderzoek uitvoerde naar de effecten van elektronische outline tools op de schrijfvaardigheid van leerlingen. In het kader hiervan ontwikkelde zij een lessenreeks argumentatief schrijven en schreef regelmatig voor (populair)wetenschappelijke tijdschriften. Als domeincoördinator leeromgeving en onderwijsinnovatie aan de Universiteit Antwerpen heeft zij gedurende zeven jaar verschillende innovatie- en professionaliseringsprojecten gecoördineerd en uitgevoerd om docenten te ondersteunen in hun onderwijspraktijk.

Als (senior) onderzoeker binnen ExCEL zal zij haar ervaring inzetten om op een onderbouwde manier, in samenwerking met leraren en docenten, te onderzoeken wat werkt in het onderwijs en hoe dit zo effectief mogelijk kan worden ingezet. Hierbij speelt het ondersteunen en inspireren van de lesgevers een belangrijke rol.

Een selectie van relevante publicaties

  • De Smet, M. J. R., Brand-Gruwel, S. & Kirschner, P. A. (2013). Plannen en schrijven met een elektronische outline-tool, Weten Wat Werkt en Waarom, 6-13.
  • De Smet, M. J. R., Brand-Gruwel, S., Leijten, M. & Kirschner, P. A. (2014). Electronic outlining as a writing strategy: Effects on students’ writing products, writing processes and mental effort. Computers &Education, 78, 352-366.
  • De Smet, M. J. R., Broekkamp, H., Brand-Gruwel, S., & Kirschner, P. A. (2011). Effects of electronic outlining on students’ argumentative writing performance. Journal of Computer Assisted Learning, 27(6), 557-574.
  • De Smet, M. J. R., Broekkamp, H., Brand-Gruwel, S., & Kirschner, P. A. (2010). Betere teksten dankzij ‘outline-tool’ . Didaktief, 40(10), 40-41.
  • De Smet, M. J. R., Brand-Gruwel, S. & Kirschner, P. A. (2014). Effectiever en efficiënter schrijven via elektronische hulpmiddelen. OnderwijsInnovatie, 16(2), 17-24.