IMG_7104 (002)

Kristel Vanhoyweghen

Head of education & training

Over Kristel

Kristel gaf meer dan 20 jaar wiskunde in het secundair onderwijs. Na haar studies MSc Onderwijswetenschappen aan de Open Universiteit van Nederland ging ze aan de slag als lerarenopleider aan de Karel de Grote Hogeschool te Antwerpen. Hier doceerde ze de vakken Leren en ontwikkelen en Algemene didactiek aan toekomstige leraren secundair onderwijs en nieuwe docenten aan KdG.  Ze werkte er ook als stafmedewerker op de dienst onderwijsontwikkeling. Als auteur van het boek ‘Wijze lessen’, zet ze nu graag mee haar schouders onder ExCEL, waar ze o.a. instaat voor de professionaliseringstrajecten voor leraren sec. onderwijs en hoger onderwijs. Ze zal  daarnaast onderzoek zal doen rond het ontwerpen van effectieve lessen.

Relevante publicaties

 

About Kristel

Kristel has over 20 years of experience as a mathematics teacher in secondary education. She completed the Master’s programme Educational Sciences at the Open University in the Netherlands and worked as a teacher trainer at Karel de Grote Hogeschool in Antwerp, where she taught the courses Learning and Developing and General Didactics. She was also a staff member at the Educational Development Department. As co-author of the book Lessons for learning: twelve building blocks for effective education, she is now a valued member of ExCEL and she offers professional development programmes in secondary schools and higher education. Kristel is also doing research on effective course design.

Relevant publications include:

Andere teamleden