KimBellens

Kim Bellens

Senior researcher

Over Kim

Kim bouwde de afgelopen jaren gedegen expertise op in onderwijsonderzoek. Ze studeerde af in 2010 als onderwijskundige en in 2012 als leraar. Haar reviewstudie ‘Wat werkt? Kenmerken van effectief basisonderwijs’ werd zeer positief onthaald in het Vlaamse onderwijslandschap. Ze legde in 2019 haar doctoraatsproefschrift af, waarin ze de trends doorheen de tijd in prestaties en ongelijkheden in het Vlaamse basisonderwijs in kaart bracht in internationaal perspectief. Haar passie binnen onderzoek ligt in het ontdekken welke kenmerken van leraren en scholen de trends in prestaties en ongelijkheid kunnen verklaren. Binnen ExCEL zal ze haar expertise inzetten om onderwijsonderzoek dichter bij alle onderwijsbetrokkenen te brengen en een hulp bieden aan (basis)scholen in het verstandig gebruiken en inzetten van beschikbare data om het onderwijs effectiever te maken.

Een selectie van relevante publicaties

 

About Kim

Since she graduated in 2010 as educational scientist, Kim has gathered many years of experience in educational research. In 2012 she also completed her teacher training. Her review study What works? Characteristics of effective primary education was well-received in Flanders. In 2019 she completed her doctoral research which focused on evolutions in learning outcomes and inequity in Flemish primary schools from an international perspective. She is passionate about determining teacher and school characteristics that explain evolutions in learning outcomes and inequity. Her goal as researcher at ExCEL is to make educational research more available to everyone involved in education and to consult (primary) schools on how to interpret available data.

A selection of relevant publications includes:

Andere teamleden