foto Kathleen

Kathleen Bodvin

Senior researcher

Over Kathleen

Kathleen is als senior onderzoeker verbonden aan het Expertisecentrum. In 2012 studeerde Kathleen af als schoolpsycholoog aan de KU Leuven en in 2013 behaalde ze haar lerarendiploma. Vervolgens startte ze als onderzoeker op diverse projecten met als rode draad onderwijs aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. In 2018 behaalde ze de titel van dr. in de psychologie (KU Leuven) en dr. in de onderwijswetenschappen (Universiteit Antwerpen). In haar proefschrift onderzocht ze de impact van familiale kenmerken van leerlingen op het gebruik van zorg op school. Bij de zoektocht naar aangepast onderwijs voor cognitief sterke leerlingen werkte Kathleen een Lesson Study-aanpak uit voor het Vlaamse onderwijs. Ze schreef mee aan diverse handboeken voor leraars (in opleiding). Binnen ExCEL zal Kathleen zich verder verdiepen in effectief kleuteronderwijs.

Een selectie van relevante publicaties
• Bodvin, K., Barbier, K., Struyf, E., & Donche, V. (2020). Lesson Study: Samen de klaspraktijk voor leerlingen verbeteren. Leuven: Acco.
• Struyf, E., Bodvin, K., Van Mieghem, A., & Verschueren, K. (2019). Zorg op school. In Spots op onderwijs: wetenschappers voor het voetlicht (pp. 11-28). Leuven: Lannoo Campus.
• Bodvin, K., Verschueren, K., & Struyf, E. (2018). Different pathways to student guidance in mainstream primary and secondary education: Results from a parent survey. International Journal of School & Educational Psychology, 7(1), 42-55. https://doi.org/10.1080/21683603.2018.1469100

 

About Kathleen

Kathleen is a senior researcher at ExCEL. Kathleen graduated as a school psychologist at the KU Leuven in 2012 and she obtained her teacher’s diploma in 2013. She then started working as a researcher on various projects about education for students with special educational needs. In 2018 she obtained the title of Dr. in Psychology (KU Leuven) and Dr. in Educational Sciences (University of Antwerp). In her dissertation, she investigated the impact of students’ family background on the use of student guidance. In the search for challenging education for cognitively strong students, Kathleen developed a Lesson Study approach for the Flemish educational context. She wrote various manuals for teachers (in training). Within ExCEL, Kathleen will do research about effective education for young children.

A selection of relevant publications
• Bodvin, K., Barbier, K., Struyf, E., & Donche, V. (2020). Lesson Study: Samen de klaspraktijk voor leerlingen verbeteren. Leuven: Acco.
• Struyf, E., Bodvin, K., Van Mieghem, A., & Verschueren, K. (2019). Zorg op school. In Spots op onderwijs: wetenschappers voor het voetlicht (pp. 11-28). Leuven: Lannoo Campus.
• Bodvin, K., Verschueren, K., & Struyf, E. (2018). Different pathways to student guidance in mainstream primary and secondary education: Results from a parent survey. International Journal of School & Educational Psychology, 7(1), 42-55. https://doi.org/10.1080/21683603.2018.1469100