Foto Joke

Joke Van Assche

Junior researcher

Over Joke

Joke heeft een achtergrond in Human Resources en ontdekte de onderzoekswereld pas enkele jaren geleden. Als student Opleidings- en Onderwijswetenschappen werd haar interesse in onderwijsonderzoek sterk aangewakkerd, dankzij haar thesisonderzoek over Educatie voor Duurzame Ontwikkeling (EDO) in het secundair onderwijs. De jaren na het afstuderen verdiepte Joke zich verder in best practices voor EDO van kleuter- tot hoger onderwijs. Binnen ExCEL werkte Joke korte tijd aan het project ‘Les in Lezen’ en is ze nu aan de slag voor het project ELODIE en het O&O project ‘Leermiddelen’.

About Joke

Joke has a background in Human Resources and discovered educational research only a few years ago. As a student of Training and Education Sciences, her interest in educational research was strongly sparked, thanks to her thesis on Education for Sustainable Development (ESD) in secondary education. In the years after graduation, Joke further immersed herself in best practices for ESD from preschool to higher education. Within ExCEL, Joke worked for a short time on the project ‘Lessons in Reading’ and is now working on the project ELODIE and the R&D project ‘Learning Resources’.