Dorothy

Dorothy Duchatelet

Onderzoeker

Als docent psychologie zette Dorothy in 2008 haar eerste stappen binnen het hoger onderwijs, na eerst een aantal jaren praktijkervaring te hebben opgedaan als klinisch psycholoog. Dit was de start van haar passie voor het hoger onderwijs, aanvankelijk als docent en later ook als onderzoeker. In 2019 behaalde ze haar doctoraat in de onderwijswetenschappen. Hiervoor deed ze onderzoek naar de effectiviteit van rollenspel-simulaties die gebruikt worden binnen politieke wetenschappen. Ze heeft een voorkeur voor onderwijspsychologische thema’s zoals (sociaal-)cognitief leren. Hieraan gerelateerd doceert ze de vakken leer- en motivatiepsychologie en instructie en leren, respectievelijk aan de Universiteit Antwerpen (UA) en Universiteit van Amsterdam (UvA). Binnen haar aanstelling aan de UvA onderzoekt ze momenteel ook de effectiviteit van leeromgevingen van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid.

Binnen ExCEL draagt Dorothy als (senior) onderzoeker bij aan hoger onderwijsonderzoek. Ze probeert niet alleen te achterhalen wat studenten leren maar ook wat welke studenten leren binnen welke context. Ze maakt zich hard voor interdisciplinair onderwijsonderzoek dat onderwijskundige en discipline-specifieke expertise verbindt. In het algemeen streeft ze naar verdere kwalitatieve groei binnen de hoger onderwijspraktijk.

Een selectie van relevante publicaties

  • Duchatelet, D., Donche, V., Bursens, P., Gijbels, D., & Spooren, P. (2020). Unravelling the interplay of sources of self-efficacy for negotiating in role-play simulations of political decision-making: A longitudinal in-depth case study. Contemporary Educational Psychology. doi: 10.1016/j.cedpsych.2020.101874
  • Duchatelet, D., Gijbels, D., Bursens, P., Donche, V., & Spooren, P. (2019). Looking at role-play simulations of political decision–making in higher education through a contextual lens: A state-of-the-art. Educational Research Review, 27, 126-139.
  • Duchatelet, D., & Donche, V. (2018) Een vakspecifieke kijk op de relatie tussen ervaren docentgedrag en studiemotivatie binnen het HBO Pedagogiek onderwijs. Tijdschrift voor Hoger onderwijs, 35 (3), 46-61.

Andere teamleden