Foto Aster

Aster Van Mieghem

Senior researcher

Over Aster

Aster is als senior onderzoeker verbonden aan het Expertisecentrum. De voorbije jaren bouwde zij uitgebreid ervaring op in onderwijsonderzoek. In 2014 studeerde ze af als onderwijskundige (UGent) en in 2015 behaalde ze haar lerarendiploma. In 2020 behaalde Aster een dubbeldoctoraat (UAntwerpen en KU Leuven) met een proefschrift dat focuste op wat mogelijke hefbomen zijn om weerstand bij leraren weg te werken ten aanzien van de implementatie van inclusief onderwijs. Ook werkte ze mee aan het onderzoek en boek ‘Flexibel lesgeven’ waarin werken met talenten van leraren via een gericht competentiebeleid voorop stond. Eveneens voerde ze een onderzoek uit naar het in kaart brengen van effecten van begeleidingsinterventies van pedagogische begeleidingsdiensten. Een rode draad doorheen alle onderzoeksprojecten waar ze aan meewerkte, is de focus op professionalisering en (onderwijs)beleid. Binnen ExCEL zal Aster zich verder verdiepen in praktijkgericht onderwijsonderzoek. 

Een selectie van relevante publicaties

Struyf, E., Van Mieghem, A., Simons, M., Vandervieren, E., Casteleyn, J., & Smits, T. (2017). Flexibel Lesgeven: Leidraad voor het inzetten en ontwikkelen van lerarencompetenties in het lager onderwijs. Tielt: LannooCampus.

Van Mieghem, A., Verschueren, K., Petry, K., & Struyf, E. (2020). An analysis of research on inclusive education: a systematic search and meta review. International Journal of Inclusive Education, 24(6), 675-689.

Van Mieghem, A., Verschueren, K., & Struyf, E. (2022). Samen bouwen aan meer inclusief onderwijs: relevante inzichten voor de lerarenopleiding. VELON Tijdschrift voor Lerarenopleiders, 43(1), 54-65.