Onze vormingen voor ouders

Leerlingen leren op school voortdurend kennis en vaardigheden bij. Om al die nieuwe leerstof goed te begrijpen en zo lang mogelijk te onthouden, is het belangrijk dat leerlingen op een zo goed mogelijke manier de leerstof instuderen en oefenen. Welke leerstrategieën gebruiken ze daarbij het best en welke beter niet? Deze keuzes kunnen kinderen of jongeren (meestal) niet uit zichzelf maken. De school is dan ook een zeer belangrijke schakel in het effectief leren studeren van leerlingen. We vragen dan ook om eerst het lerarenteam te vormen, alvorens we een lezing geven voor de ouders van de school. 

Hoe kunnen ouders hun kind(eren) optimaal ondersteunen in hun leerproces? 

Gezien de meerwaarde om ouders te betrekken bij het leerproces van hun kinderen, bieden wij ook voor hen een vorming aan over o.a. hoe ons geheugen werkt, wanneer wordt geleerd, wanneer het enkel lijkt alsof geleerd wordt en wat het leren belemmert. We geven tips die helpen bij organiseren van schoolwerk (op korte of langere termijn) en bespreken een aantal effectieve studiemethoden die helpen om zo veel mogelijk rendement te halen uit de studietijd.

Webinars voor ouders

Naast ons aanbod op schoolniveau, bieden we dit schooljaar twee online lezingen aan voor ouders. Meer informatie en tickets:

Maandagavond 24 oktober 2022, 20u-21u
Maandagavond 24 april 2023, 20u-21u