Ons praktijkgericht onderzoek draait rond effectief, efficiënt en voldoeninggevend leren.

  • Effectief: leerlingen en studenten leren meer en/of diepgaander in de voor hen beschikbare tijd; 
  • Efficiënt: leerlingen en studenten leren sneller en/of met minder moeite;
  • Voldoening gevend: leerlingen en studenten ervaren een gevoel van bekwaamheid bij het leren.

Onze onderzoeken vinden zo veel mogelijk plaats in een authentieke onderwijscontext.  We testen methodes die veelbelovend zijn in labo’s of buitenlandse onderwijssettings. Maar dan in echte klaslokalen, met echte leraren en echte leerinhouden, via een netwerk van partnerscholen.

Onze onderzoekslijnen omvatten instructional design (didactiek), curriculum, leermiddelen, lerarenopleiding en professionalisering, gedrag op school, en leer- en studeervaardigheden.

Meer weten?
Contacteer Tim Surma.
 tim.surma@thomasmore.be