NIEUW IN 2021-2022! 

Affiche WL online website

Meer dan ooit hebben we nood aan sterke didactische competenties. Met goede lessen kunnen we de (eventuele) opgelopen leervertraging bij onze leerlingen ombuigen en de hele klas optimale kansen bieden om bij te leren. We kennen ook de recepten hiervoor, ze bestaan immers al decennia lang en hebben hun effectiviteit wereldwijd al ruimschoots bewezen. In deze online leergang kun je je verdiepen in effectief lesgeven. Je krijgt de kans om te leren op eigen tempo, op het moment en de plaats van jouw keuze en met regelmatige interactie met andere deelnemers en experten.    

In het kort

WL Online

MEER INFO

Wat mag je verwachten?

 • Ontwikkeld volgens principes van het boek
 • Online Kick-Off meeting met auteurs van het boek
 • Wekelijkse Q&A-sessies
 • Kortingscode (-25%) op aankoop van het boek

Aanvang Leergang 

 • Eerste run: 13/09/2021- 08/07/2022
 • Tweede run: 10/01/2022 – 23/12/2022
 • Derde run: 11/04/2022 – 07/04/2022

Evidence-informed

De leergang is opgebouwd rond het boek Wijze lessen: twaalf bouwstenen voor effectieve didactiek, geschreven door zes auteurs uit Nederland en België, met ruime ervaring in onderwijspraktijk en onderwijsonderzoek. We baseren ons op de meest recente en fundamentele inzichten uit de cognitieve psychologie en lerareneffectiviteitsstudies. 

Drie pijlers

We focussen op drie grote pijlers van docentenprofessionalisering:

Kwaliteitsvolle inhouden gebaseerd op meer dan 100 jaar robuust wetenschappelijk onderzoek

Je bestudeert de bouwstenen en gaat dieper in op bepaalde aspecten, telkens met het verbeteren van leerresultaten als hoofddoel. Je leert o.a. via presentaties, filmpjes, toepassingen, zelftests en praktijkvoorbeelden uit verschillende vakken en voor verschillende groepen. Daarnaast voorzien we tijd en ruimte om eigen ervaringen en kennis te delen, onderling te reflecteren en feedback te geven en krijgen. Heb je vragen? Deze kun je snel met experten bespreken in de wekelijkse Q&A -sessies.

Didactisch ontwerp en implementatie, volledig toegepast in de eigen concrete klascontext

De sociale context van je eigen klas vormt de basis van je professioneel leren. Je zal eerst  toepassingsmogelijkheden exploreren, daarna doelen en verwachte leerresultaten bepalen en vervolgens concrete activiteiten inplannen op korte (en langere) termijn. Na je interventie evalueer je je didactische aanpak en win je informatie in over de impact op het leren van je leerlingen. Met behulp van aangereikte theoretische kaders en feedback van je leerlingen en/of een collega stuur je bij. Ook in deze weken staan we via wekelijkse Q&A-sessies voor je klaar.

Ondersteuning en duurzaamheid, zodat de bouwstenen verder kunnen verankeren.

Om de slaagkansen van je leren te vergroten, is steun en aanmoediging van je schoolleiding noodzakelijk. Zij kunnen kansen creëren om je verworven inzichten succesvol uit te proberen en te implementeren in je dagelijkse werking. Ook kunnen zijn er voor zorgen dat jouw goede praktijken als een soort olievlek kunnen verspreiden onder je collega’s. Daarom voorzien we ook voor schoolleiders een concrete, vrijblijvende (mini)module. 

Verloop

De bovenvermelde pijlers doorloop je cyclisch via drie perioden die elk ongeveer twaalf weken duren. De totale werkbelasting van de hele leergang wordt geschat op ongeveer 90u.  Je kan de leergang starten in september 2021, maar kan er ook voor kiezen om pas aan de slag te gaan in januari 2022, april 2022, september 2022 …

VOORBEELD

PERIODE 1:  september – oktober – november 2021

PERIODE 2:  januari – februari – maart 2022

PERIODE 3:  april – mei – juni 2022

Online leren

De leergang is vormgegeven volgens de bestaande kennis over effectief online leren en lesgeven. We zetten enkel specifieke technologie in die leren en instructie versterken. Je ervaart zelf de toegevoegde waarde ervan en leert zo de mogelijkheden kennen voor de eigen klaspraktijk.  Op didactisch vlak geldt ‘teach what you preach’, dus je leert volgens de bouwstenen van het boek.

Voor en met wie? 

De leergang is initieel ontwikkeld voor leraren van het basisonderwijs. Toch zal hij ook andere onderwijsprofessionals zoals leerbegeleiders, teamleiders, schoolondersteuners, toetscommissarissen inspireren. Ook zij kunnen vanzelfsprekend inschrijven.

Je doorloopt de leergang individueel, maar zal regelmatig samenwerken met anderen. Daarnaast vragen we om deze professionele uitdaging aan te gaan met een of enkele leergangpartner(s). Dit vragen we omdat

 • samenwerking met iemand die je klas- of schoolcontext kent het engagement versterkt. Hij/zij wordt jouw sparring partner en critical friend.
 • collegiale ondersteuning en concrete en contextrijke feedback bijzonder leerrijk is. 

ANNULEREN

De klant kan zijn aanmelding schriftelijk wijzigen of annuleren (per gewone of aangetekende brief of per e-mail), onverminderd de onderstaande voorwaarden en behoudens hetgeen bepaald in artikel 6.

In geval van annulering door de klant is ExCEL-Thomas More gerechtigd om bij de klant een gedeelte van de totale prijs in rekening te brengen als volgt:

 • Annulering tot 8 weken voor aanvang: 5% voor administratie- en annuleringskosten;  
 • Annulering tussen 8 weken en 4 weken voor aanvang: 20% voor administratie- en annuleringskosten;
 • Annulering tussen 4 weken en 2 weken voor aanvang: 30%  voor administratie- en annuleringskosten;
 • Annulering nadien is niet mogelijk; in dat geval wordt steeds de volledige prijs in rekening gebracht.   

Naamswijziging doorvoeren zodat inschrijving kan doorgegeven worden is toegestaan, mits administratieve kost van €15,00 per deelnemer.

Onder annulering wordt verstaan: het afmelden van de professionaliseringsactiviteit om welke reden dan ook. 

De algemene voorwaarden vind je hier.