Onze vormingen over leren studeren

Op jouw school

Als leerlingen zelfstandig studeren, kiezen ze er vaak voor om de leerstof over te schrijven in een samenvatting of te herlezen, met een markeerstift in de aanslag. Die populaire studeerstrategieën zorgen echter niet noodzakelijk voor een diepgaande verwerking van de leerstof. Welke studeerstrategieën zijn dan wel effectief? En waarom? En vooral: hoe kan je als leraar of leerbegeleider leerlingen leren hoe ze kunnen studeren? Deze vorming is gebaseerd op Studeren met succes, twee boekjes over effectief studeren, die de wetenschap van het studeren op een laagdrempelige manier vertalen naar een studeergids waar oudere leerlingen zelfstandig mee aan de slag kunnen. De bijhorende handleiding biedt leerkrachten inspiratie om effectieve (meta)cognitieve strategieën expliciet aan te leren in de klas. Leren, studeren en instructie zijn namelijk nauw met elkaar verweven.


Doelgroepen: basis (primair) onderwijs en secundair (voortgezet) onderwijs
Deze vorming is mogelijk als studiedag (doorgaans 3u met ruimte voor verwerking), keynote of webinar. 

Neem contact op om deze vorming aan te vragen.

Iedere leerling wil de leerstof begrijpen en zo lang mogelijk onthouden. Maar hoe doe je dat? Bouwsteen 5 van het boek Wijze Lessen beschrijft de ‘actieve verwerking van leerstof’. Wil dit zeggen dat je best vooral fysiek actief met de leerstof bezig bent, vb. via een groepswerk, het maken van een collage, etc. … of betekent ‘actieve verwerking’ vooral dat je brein actief moet zijn (cognitief actief)? Vanuit wetenschappelijk bewijs worden kennis en vaardigheden best geleerd als ze cognitief actief verwerkt worden. We hebben het dan bijvoorbeeld over nieuwe kennis linken aan onze voorkennis, verbanden leggen, structuur aanbrengen, het groter geheel zien, etc. Bouwsteen 12 gaat vervolgens dieper in op het duurzaam onthouden van nieuwe kennis en vaardigheden. Veel leerlingen steunen daarvoor op leerstrategieën als markeren, herlezen en overschrijven, hoewel deze technieken verre van optimaal zijn. Welke leerstrategieën bieden dan wél de beste kansen op langer onthouden?

In deze vorming bespreken we manieren om leerstof actief te verwerken en duurzaam op te slaan. We delen ook tal van concrete aanpakken om met leerlingen aan de slag te gaan.


Doelgroepen: basis (primair) onderwijs en secundair (voortgezet) onderwijs
Deze vorming is mogelijk als studiedag (doorgaans 3u met ruimte voor verwerking), keynote of webinar. 

Neem contact op om deze vorming aan te vragen.

Daar waar de vorming ‘leren studeren’ voornamelijk gaat over het aanleren van effectieve leerstrategieën, focust deze vorming op het ontwikkelen van meer algemene vaardigheden om het leerproces te sturen. Hoe kunnen leerlingen hun leerproces succesvol plannen, evalueren en bijsturen? Waarom is het zo belangrijk om sterke studeergewoontes te ontwikkelen en hoe doe je dat dan? Hoe kunnen we de motivatie van onze leerlingen verhogen? Deze vorming helpt jullie om leerlingen te ondersteunen in hun groeiproces tot zelfregulerende leerlingen.


Doelgroepen: basis (primair) onderwijs en secundair (voortgezet) onderwijs
Deze vorming is mogelijk als studiedag (doorgaans 3u met ruimte voor verwerking), keynote of webinar. 

Neem contact op om deze vorming aan te vragen.

(Enkel op voorwaarde dat (een deel van) het lerarenteam gevormd is)

Gezien de meerwaarde om ouders te betrekken bij het leerproces van hun kinderen, bieden wij ook voor hen een vorming aan over o.a. hoe ons geheugen werkt, wanneer wordt geleerd, wanneer het enkel lijkt alsof geleerd wordt en wat het leren belemmert. We geven tips die helpen bij het organiseren van schoolwerk (op korte of langere termijn) en bespreken een aantal effectieve studiemethoden die helpen om zo veel mogelijk rendement te halen uit de studietijd van hun kinderen.


Doelgroep: ouders
Deze vorming duurt 1u en kan zowel fysiek als online. 

Neem contact op om deze vorming aan te vragen.

Enkel op voorwaarde dat (een deel van) het lerarenteam gevormd is

Studeren is hard werken. Maar hoe kan je er nu voor zorgen dat je met minder of evenveel inspanning betere resultaten kan behalen? Als leerlingen zelfstandig studeren, kiezen ze er vaak voor om de leerstof over te schrijven in een samenvatting of te herlezen, met een markeerstift in de aanslag. Die populaire studeerstrategieën zorgen er echter niet noodzakelijk voor dat je de leerstof diepgaand zal verwerken en lang zal onthouden. Welke studeerstrategieën zijn dan wel effectief? En waarom? In deze sessie krijgen leerlingen heel wat interessante tips die ze onmiddellijk kunnen toepassen.

Is deze laatste weken van het schooljaar een leraar afwezig en heb je niet meteen een vakgebonden opdracht liggen?

Vanuit ExCEL bieden we scholen de opname van onze webinar ‘Leren studeren’ aan, specifiek voor leerlingen van het eerste tot zesde jaar secundair/voortgezet onderwijs. Daarbij hoort ook een opdracht die leerlingen tijdens de webinar maken en nadien kunnen verbeteren aan de hand van een correctiemodel. De opdracht is meteen ook de samenvatting van de sessie. Zeker in aanloop naar de examens kan deze webinar leerlingen nog net dat extra steuntje in de rug te geven.

Waarover gaat de webinar?

Studeren is hard werken. Maar hoe kan je betere resultaten behalen met dezelfde (of zelfs minder!) inspanning?

Tijdens het zelfstandig studeren ga je al snel kiezen om de leerstof te herlezen, over te schrijven of te markeren. Die populaire studeerstrategieën zorgen er echter niet noodzakelijk voor dat je de leerstof diepgaand zal verwerken en dus lang zal onthouden. Welke studeerstrategieën zijn dan wel effectief? En waarom? In deze sessie krijg je heel wat interessante tips die je onmiddellijk kan toepassen.

De sessie is gebaseerd op de boekjes (Leer studenten) studeren met succes. 

Hoe ziet de opdracht eruit?

  • De leerlingen krijgen de opdracht (Cornell-format) op papier. Hen wordt daarin gevraagd om notities te nemen tijdens het bekijken van de webinar. We bieden twee versies van de opdracht: eentje voor leerlingen die geen ervaring hebben met het nemen van notities tijdens de les, en eentje voor leerlingen die hier wel al in getraind zijn. Als school kunt u dan zelf beslissen welke versie van de opdracht u aanbiedt. Het correctiemodel is voor alle leerlingen gelijk.
  • De leerlingen bekijken de webinar (duur 1u34 min). Experte Eva Maesen bespreekt hierin met de leerlingen hoe ze kunnen studeren met succes. Tijdens het bekijken van de webinar vullen leerlingen hun notities zo goed mogelijk aan.
  • Na de sessie wordt de uitgewerkte Cornell-samenvatting (eveneens meegeleverd als pdf en PPT-slide) getoond. De leerlingen zullen op basis van dit correctiemodel hun eigen notities aanvullen, verbeteren … in kleur (leerlingen zullen in de webinar zien waarom gevraagd wordt om een andere kleur te gebruiken).

Hoe bestel ik dit pakket?

Je kan tot het einde van dit schooljaar onbeperkt toegang krijgen tot de opname van deze webinar en de bijbehorende opdrachten en correctiebundel. Kostprijs voor administratieve verwerking bedraagt 75,00 euro. Stuur eenvoudig een mailtje naar excel@thomasmore.be met uw facturatiegegegens (naam, adres, mailadres facturatie en eventueel BTW- en referentienummer) en we bezorgen u het pakket.

Beschikbaar vanaf schooljaar 2024-2025. 

Neem contact op voor meer informatie.

Op onze campus

Vanaf schooljaar 2023-2024 bieden we op onze campus (Sint-Andries, Antwerpen): 

  • een verdiepend traject voor expert-leraren (gebaseerd op de boeken Wijze Lessen en Studeren met succes).
  • eenmalige studiedagen over effectieve didactiek, leren studeren, digitale didactiek, formatieve evaluatie en feedback, klasmanagement, leermiddelen en onderwijskundig leiderschap.

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief over de concrete data.

Online leergang

Hoe kan je jouw studenten ondersteunen zodat ze meer onderbouwde beslissingen nemen over hun leerproces? Dat is de focus van deze online leergang die de wetenschap van het leren en studeren vertaalt naar de klaspraktijk. De online leergang is volledig op eigen tempo te doorlopen. 


Doelgroepen: secundair (voortgezet) onderwijs en hoger onderwijs

Klik hier voor meer informatie en inschrijvingen.