Voorgezet algemeen volwassenenonderwijs

Het voorgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo) in Nederland is een vorm van tweedekansonderwijs die vooral meerderjarige studenten de kans geeft om alsnog een diploma (of deelcertificaten) te behalen op vmbo-TL-, havo- of vwo-niveau. Onder bepaalde voorwaarden kunnen ook minderjarigen toegelaten worden aan het vavo, zij worden dan uitbesteed door hun vo-school.

Effectieve studeerstrategieën

Studenten die les volgen aan het vavo hebben vaak al een hobbelige schoolloopbaan achter de rug. Het vavo biedt hen een versneld traject aan waardoor ze op 1 of 2 jaar hun opleiding kunnen voltooien. Om dit traject succesvol af te ronden, moeten ze een grote mate van zelfstandigheid en zelfsturing aan de dag leggen.

Onderzoek toont echter aan dat veel studenten onvoldoende (meta)cognitieve vaardigheden hebben ontwikkeld om hun leerproces zelf in handen te nemen. Studenten passen spontaan eerder niet-effectieve studeerstrategieën toe, zoals herlezen, markeren en overschrijvend samenvatten. Studeerstrategieën die wel effectief zijn, zoals zelftesten, gespreid studeren en leerstof actief verwerken, worden minder vaak ingezet. Toch zijn de voordelen van deze strategieën veelvuldig aangetoond.

Effectieve studeerstrategieën aanleren en modelleren tijden de les, praten over metacognitie in de klas en studenten ondersteunen tijdens het toepassen van deze strategieën zijn belangrijke stappen om studenten te begeleiden op weg naar zelfregulerend leren.

Effectieve instructiestrategieën

Eén van de uitdagingen voor docenten die les geven aan het vavo is om tijdens dit verkort traject studenten de leerstof op een zo efficiënt en effectief mogelijke manier te laten verwerken. Door in te zetten op instructiestrategieën zoals voorkennis activeren, leerstof actief laten verwerken en ondersteunen bij moeilijke opdrachten, optimaliseer je de leerkansen voor studenten tijdens de les.

Doel van het project

Het doel van dit project is het ontwikkelen van evidence-informed materiaal voor beide doelgroepen: een inspiratiegids om docenten te ondersteunen bij de keuze voor de meest effectieve instructiestrategie en een praktische toolkit voor studenten. Op die manier informeren we hen over hoe zij hun slaagkansen kunnen vergroten door het slim inzetten van effectieve studeerstrategieën.

 

 

Meer weten?
Contacteer Tine Hoof.
tine.hoof@thomasmore.be