Onze vormingen over klasmanagement

Op jouw school

Zonder rust in de klas, wordt er amper geleerd. Goed klasmanagement is moeilijk, en de ene leraar slaagt hier beter in dan de andere. In sommige lessen gaat bijvoorbeeld 10 min. lestijd verloren door leerlingen die hun materiaal niet bijhebben, taak niet maakten of gewoonweg niet stil (willen) zijn … Klasmanagement is echter geen aangeboren talent, je kunt het leren. Belangrijk daarbij is om zoveel mogelijk proactief te werken en om als school toe te werken aan een gedeelde visie en aanpak rond goed gedrag en leren. In deze vorming vertellen we over mogelijke oorzaken van onrust in de klas, maar vooral over hoe je ze kunt voorkomen en hoe de kracht van het lerarenteam ieders klasmanagement kan versterken. Je krijgt daarnaast ook veel praktische tools en voorbeelden mee, die je de volgende dag meteen in je les kunt toepassen.


Doelgroepen: basis (primair) onderwijs en secundair (voortgezet) onderwijs
Deze vorming is mogelijk als studiedag (doorgaans 3u met ruimte voor verwerking), keynote of webinar. 

Neem contact op om deze vorming aan te vragen.

Op onze campus

Vanaf schooljaar 2023-2024 bieden we op onze campus (Sint-Andries, Antwerpen): 

  • een verdiepend traject voor expert-leraren (gebaseerd op de boeken Wijze Lessen en Studeren met succes).
  • eenmalige studiedagen over effectieve didactiek, leren studeren, digitale didactiek, formatieve evaluatie en feedback, klasmanagement, leermiddelen en onderwijskundig leiderschap.

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief over de concrete data.

Open lezingen (webinars)

Er staan momenteel geen open lezingen over klasmanagement op de planning. Ontdek hier onze andere open lezingen.