Gecombineerd leren in het secundair onderwijs: kenmerken, vormen en randvoorwaarden

Met partners VUB en UGent, voerde ExCEL Thomas More het OBPWO-onderzoek gecombineerd (blended) leren in het secundair onderwijs: van noodzaak naar structurele implementatie uit. Te behandelen vragen waren onder andere de ontstane praktijken in verband met blended leren naar aanleiding van de covid-crisis en welke evidentie er te vinden is dat deze praktijken kunnen werken.

Het onderzoek werd gestart in het voorjaar van 2021 met als einddatum 28 februari 2022. Op basis van interviews en focusgroepen in zes Vlaamse secundaire scholen en een literatuurstudie werd er zowel een wetenschappelijk rapport als een inspiratiegids opgeleverd. Voor ExCEL Thomas More was Wouter Buelens eerste auteur van de Inspiratiegids.

Onderzoekers: Floris Vermissen (hoofdonderzoeker) en Wouter Buelens

Promotoren: Ruben Vanderlinde (hoofdpromotor), Jo Tondeur, Tim Surma, Bram De Wever, Tijs Rotsaert, Tammy Schellens en Martin Valcke.

Inspiratiegids

Buelens, W., Vermissen, F., De Wever, B., Rotsaert, T., Schellens, T., Tondeur, J., Surma, T, Valcke, M., & Vanderlinde, R., (2022). Blended learning in het Vlaams secundair onderwijs: Van noodzaak naar structurele implementatie. Onderwijskundig Beleids- en Praktijkgericht Wetenschappelijk Onderzoek. Bekijk hier de inspiratiegids.

Onderzoeksrapport

Versmissen, F., Buelens, W., De Wever, B., Rotsaert, T., Schellens, T., Tondeur, J., Surma, T, Valcke, M., & Vanderlinde, R., (2022). Blended learning in het Vlaams secundair onderwijs: Van noodzaak naar structurele implementatie. Onderwijskundig Beleids- en Praktijkgericht Wetenschappelijk Onderzoek. Bekijk hier het onderzoeksrapport.

Meer weten?
Contacteer Wouter Buelens.
wouter.buelens@thomasmore.be