Onze vormingen

1. Wijze Lessen: Digitale didactiek (basis) 

Het gebruik van EdTech (educatieve technologie) vindt meer en meer zijn weg naar de onderwijspraktijk. Zowel tijdens de instructie van leraren als bij het (zelfstandig) leren van leerlingen worden allerhande digitale applicaties ingezet om het leerproces te bevorderen. Maar hoe zet je technologie in zodat het bijdraagt tot het leren van leerlingen?

We nemen je mee door een aantal belangrijke inzichten uit wetenschappelijk onderzoek over effectieve digitale didactiek, gekoppeld aan concrete voorbeelden. We baseren ons hiervoor op het boek ‘Wijze Lessen: 12 bouwstenen voor effectieve didactiek (gratis te downloaden op https://excel.thomasmore.be/wijze-lessen/). Daarna tonen we een aantal concrete voorbeelden, gekoppeld aan de bouwstenen”.

Deze workshop wordt ontwikkeld op maat van de school: er wordt rekening gehouden met de devices en de digitale tools die vanuit de school ter beschikking gesteld worden.

2. Wijze Lessen: Digitale tools inzetten voor evaluatie en feedback

Evaluatie en feedback zijn belangrijke aspecten van ons onderwijs. Er wordt daarbij steeds vaker gekeken naar digitale tools die leraren hierin te ondersteunen. Bij een overschakeling naar een meer digitale evaluatie is het in de eerste plaats belangrijk om je didactische kijk op evaluatie onder de loep te nemen: hoe zetten we in op effectieve formatieve evaluatie? Hoe krijg je een goed beeld van waar leerlingen staan in het leerproces? Hoe geven we feedback die werkt? En welke meerwaarde kunnen digitale tools bieden bij dit alles?  
 
We nemen een kijkje naar wat onderzoek ons vertelt over evaluatie en feedback op basis van het boek ‘Wijze Lessen’ en bespreken wanneer en hoe technologie een meerwaarde kan beteken.

3. Blended leren 

Tijdens de gedwongen schoolsluitingen ten gevolge van de Covid-19-pandemie werden scholen verplicht over te gaan tot noodafstands- en blended onderwijs. Ondanks de urgentie waarmee dit onderwijsontwerp diende vormgegeven te worden, zagen meerdere Vlaamse secundaire scholen de voordelen in van een combinatie van fysiek contactonderwijs en online onderwijs. Ook in het OBPWO-onderzoek naar blended learning in het secundair onderwijs – waar ExCEL Thomas More aan meewerkte – gaven de deelnemende scholen aan met blended learning aan de slag te willen gaan in de toekomst. 

Nu de Vlaamse overheid werkt aan een decreet om dit onderwijsontwerp ook juridisch mogelijk te maken, stelt de vraag zich hoe scholen concreet met blended aan de slag kunnen gaan. Vanuit ExCEL kunnen we ondersteuning bieden op twee vlakken: 

 • Wat zijn ondersteunende condities om blended learning in de school mogelijk te maken? Deze begeleiding richt zich eerder op directieteams en gaat over belangrijke randvoorwaarden zoals professionalisering van het team, aandachtspunten met betrekking tot een elektronisch leerplatfom etc. 
 • We bieden ook een workshop aan met concrete voorbeelden, gebaseerd op de Inspiratiegids Blended Leren en gericht op leerkrachten. We kijken naar een aantal principes waarmee je als leerkracht rekening mee moet houden bij een blended ontwerp. Hoe stem je bijvoorbeeld de online en face-to-face component op elkaar af? Hoe bouw je leren van en met elkaar in in het online gedeelte van blended learning? Hoe bied je de leerlingen online ondersteuning aan?

Interesse?

Boek een vorming op jouw school

Contacteer ons via excel@thomasmore.be.

Of volg onderstaande open lezing over digitale didactiek
 • Hoe overleef je de digisprong? Doordacht aan de slag met digitale tools in de klas – Mitte Schroeven
  • 29 maart 2023 (14u30-16u00)
  • enkel online
  • voor secundair onderwijs en ICT-coaches
  • € 15,00 | koop je ticket hier

Bekijk korte inhoud

Of hebt u interesse in ons ander vormingsaanbod?