Effectief Blended Professioneel Hoger Onderwijs (EBHO)

 

De Covid-19-pandemie zorgde voor een noodgedwongen en ad-hoc omslag van face-to-face naar online en blended onderwijs. Die plotse omslag maakte echter duidelijk dat online en blended leren niet alleen een impact heeft op het verwerven van professionele kennis en vaardigheden, maar ook op psychosociale kenmerken van de student. De kans is reëel dat online en blended leren een blijvende plaats krijgen in het onderwijslandschap. Daarom slaan we als onderzoekers van het Expertisecentrum voor Effectief Leren de handen in elkaar met de collega’s van het Expertisecentrum Health & Care Challenges om nauwkeurig in kaart te brengen hoe Effectief Blended professioneel Hoger Onderwijs (EBHO) concreet moet vorm gegeven worden, met aandacht voor zowel cognitieve leeruitkomsten als de bredere psychosociale vorming van studenten.

Aan de hand van robuust wetenschappelijk onderzoek willen we in het EBHO-project meer inzicht krijgen in de effectiviteit van blended onderwijs op de brede vorming van studenten in het professioneel hoger onderwijs. Op die manier willen we docenten in dat professioneel hoger onderwijs wetenschappelijk onderbouwde handvatten aanreiken bij het ontwerpen van effectief blended onderwijs.

Het EBHO-onderzoeksproject rond effectief blended leren in het professioneel hoger onderwijs loopt van september 2021 tot augustus 2024. 

Meer informatie vind je alvast op de EBHO-projectpagina van Thomas More Research. 

Volg zeker ook onze blogreeks voor de meest recente en relevante inzichten uit het onderzoek.

 

Meer weten?
Contacteer Claudio Vanhees.
claudio.vanhees@thomasmore.be