Basis (primair) onderwijs

1. Onze vormingen voor leraren

Doorheen de lagere school komen leerlingen voortdurend in contact met het aanleren van nieuwe kennis en vaardigheden. De didactische keuzes die de leraar maakt zijn van groot belang in dit leerproces en bepalen in sterke mate de duurzaamheid van het leren.

Onze vormingen zijn gebaseerd op

Al onze vormingen worden bovendien gegeven door onderwijskundigen met ruime praktijk- en wetenschappelijke ervaring. De inhoud van de vormingen is onmiddellijk toepasbaar in de klas.

Wij verzorgen zowel live als online vormingen in Vlaanderen en Nederland.

Kies jouw type vorming:

 • Keynote
  Een korte en krachtige toespraak over (de weg naar) effectief onderwijs.
 • Eenmalige vorming
  Onze standaardvorming duurt 3 uur en bestaat uit een lezing verweven met begeleiding in vakgroepen. Op vraag kan deze vorming ook op maat worden samengesteld.
 • Een-op-eenvorming
  Je kunt als schoolleider een een-op-eenvorming (een vraaggestuurd gesprek) aanvragen over schoolleiderschap.
  Je kunt als ICT-coördinator een een-op-eenvorming (een vraaggestuurd gesprek) aanvragen over de effectieve inzet van technologie in de klas.
 • Traject
  Ons basistraject bestaat uit 3 vormingen van 3 uur. Op vraag kan dit traject ook op maat worden samengesteld.
  Vanaf schooljaar 2022-2023 bieden we ook een volledig schoolbegeleidingstraject van 2 jaar aan, waarbij we naast vormingen voor het hele team o.a. ook ondersteuning voor de schoolleiding en ICT-coördinatoren voorzien, extra begeleiding van een kernteam, toegang tot de online leergang en desgewenst zelfs een luik onderzoek.
 • Online leergang 
  Verdiep je online en op eigen tempo in effectief lesgeven met regelmatige interactie met andere deelnemers en experten. 

Onderwerpen

 • Effectieve didactiek
  In deze vorming focussen we op wat effectief lesgeven inhoudt en worden tal van praktijkvoorbeelden aangereikt waarmee leraren aan de slag kunnen in hun klas. Vertrekpunt is het boek ‘Wijze Lessen’.
 • Effectieve didactiek met een focus op een specifiek vakgebied
  Rekenen, taal, begrijpend lezen
 • Formatieve evaluatie en feedback
 • Leren studeren
 • Digitale didactiek 
 • Didactiek in leermiddelen

Enkele reacties

Ik heb al zaken toegepast in ondersteuningen bij leerkrachten in het 2e leerjaar. De leerkrachten waren heel enthousiast alsook de leerlingen genoten van de lessen.
(Stefanie Swyngedauw – ondersteuner in KHIVO Ronse)

Fijn dat je veel bruikbare tips gaf die onmiddellijk toepasbaar zijn in de klas!
(feedback na een vorming door Tine Hoof)


Interesse?

Contacteer ons via excel@thomasmore.be.

2. Onze vormingen voor ouders

Leerlingen leren op school voortdurend kennis en vaardigheden bij. Om al die nieuwe leerstof goed te begrijpen en zo lang mogelijk te onthouden, is het belangrijk dat leerlingen op een zo goed mogelijke manier de leerstof instuderen en oefenen. Welke leerstrategieën gebruiken ze daarbij het best en welke beter niet? Deze keuzes kunnen kinderen (meestal) niet uit zichzelf maken. De school is dan ook een zeer belangrijke schakel in het effectief leren studeren van leerlingen. We vragen dan ook om eerst het lerarenteam te vormen (zie vormingen voor leraren), alvorens we een lezing geven voor de ouders. 

Hoe kunnen ouders hun kind(eren) optimaal ondersteunen in hun leerproces? 

Gezien de meerwaarde om ouders te betrekken bij het leerproces van hun kinderen, bieden wij ook voor hen een vorming aan over o.a. hoe ons geheugen werkt, wanneer wordt geleerd, wanneer het enkel lijkt alsof geleerd wordt en wat het leren belemmert. We geven tips die helpen bij organiseren van schoolwerk (op korte of langere termijn) en bespreken een aantal effectieve studiemethoden die helpen om zo veel mogelijk rendement te halen uit de studietijd.

Interesse?

Contacteer ons via excel@thomasmore.be.

3. Onze vormingen voor andere doelgroepen

Wat werkt in het basisonderwijs? Waar zetten we als school best op in om te (blijven) zorgen voor hoge prestaties, grote leerwinst én een hoog welbevinden van leerlingen? Hoe organiseren we onze basisschool optimaal?

Wij bieden vormingen op maat aan voor volgende doelgroepen:

 • directieleden, schoolbesturen, beleidsmedewerkers en coördinatoren;
 • leerlingenbegeleiders;
 • pedagogische begeleidingsdiensten;
 • CLB-teams. 

Interesse?

Contacteer ons via excel@thomasmore.be.