Onze vormingen

Met ExCEL willen we ons inzetten voor excellent, evidence-informed onderwijs. Op basis van empirische wetenschappelijke inzichten willen we richtsnoeren bieden voor effectief, efficiënt en voldoeninggevend leren. We versterken de professionaliteit van leraren, leerbegeleiders, directieleden en alle andere onderwijsprofessionals. Ook ouderverenigingen, bedrijven, vzw’s – kortom alle geïnteresseerden – kunnen bij ons terecht voor een vorming!

Kies jouw type vorming (in Vlaanderen, Nederland of online):

Onderwerpen

  • Effectieve didactiek
  • Leren studeren
  • Effectieve didactiek met een focus op een bepaald vakgebied
  • Begrijpend lezen
  • Formatieve evaluatie en feedback
  • Digitaal leren 
  • Hoogbegaafdheid
  • Onderwijskundig leiderschap

Interesse?

Contacteer ons via excel@thomasmore.be.

Partners

Neem zeker ook eens een kijkje op de websites van de lerarenopleidingen van Thomas More voor meer vormingen!

Vorselaar: https://www.thomasmore.be/donche-nascholing-onderwijs
Mechelen: https://www.thomasmore.be/leon-nascholing-onderwijs