Project Effectieve Didactiek Frans in het Basisonderwijs

In het kader van een oproep van de Vlaamse overheid ter versterking van de lerarenopleidingen, dienden de VIVES Hogeschool en UCLL, samen met het ExpertiseCentrum voor Effectief Leren (ExCEL) en KULeuven, een projectvoorstel in met als doel de kwaliteit van de lessen Frans in het basisonderwijs te ondersteunen. ExCEL Thomas More werkte mee aan de uitwerking van het project vanuit de expertise op het vlak van effectieve leer- en instructiestrategieën en door de technisch-didactische ontwikkeling van een online leerpad.

Het tweejarige project leverde volgende eindresultaten op:

 • Een online/blended leertraject voor leraren basisonderwijs (in opleiding);
 • Een e-book (omvat grotendeels de inhouden en toepassingen van het online leerpad en kan ingezet worden door lerarenopleidingen die geen gebruik maken van de ELO waarin het leerpad ontwikkeld werd, zijnde Toledo/Blackboard Ultra);
 • Een onderzoek naar de effectiviteit van het leerpad, dat uitgevoerd werd (i.s.m. KULeuven) met leraren van zowel deelnemende pilootscholen als de lerarenopleidingen van VIVES en UCLL.  
      

In het online leerpad/e-book worden elf effectieve instructiestrategieën beschreven, gebaseerd op empirisch wetenschappelijk onderzoek. Vervolgens worden deze strategieën toegepast in de context van de les Frans in het basisonderwijs. In iedere module worden concrete voorbeelden gegeven en worden zowel theoretische (kennistoetsen) als praktische toepassingen (instructietaal) verwerkt. Daarnaast worden digitale toepassingen beschreven die een meerwaarde kunnen betekenen voor een specifieke instructiestrategie. Input voor de praktische toepassing kwam zowel van lerarenopleiders als leraren basisonderwijs die deel uitmaakten van het projectteam.  
   

Vanaf academiejaar 2023-2024 zal het leerpad verder uitgerold en gebruikt worden in de lerarenopleidingen van meerdere Vlaamse hogescholen (VIVES, UCLL, Thomas More, Karel de Grote, Artevelde, Odisee, Howest en PXL). Zij kunnen gratis van de online leeromgeving en/of het e-book gebruikmaken.

De wetenschappelijke basis van de instructiestrategieën wordt beschreven en gekoppeld aan de les Frans. Deelnemers kunnen zichzelf toetsen op hun theoretische kennis en concrete toepassing van de instructiestrategieën in de les.

  
Geïnteresseerde basisscholen kunnen zich ofwel inschrijven voor een blended traject, waarbij er begeleiding voorzien wordt naast het online traject, of zelfstandig het online leerpad doorlopen. Meer informatie is terug te vinden op de website van twee professionaliseringsorganisaties die instaan voor verdere verspreiding (UCLL research en expertise en Eekhout Academy).

Het online/blended leerpad met e-book werd ontwikkeld door volgende partners:

 • Leen Van Craesbeek en Liezelotte De Schryver (VIVES Noord)
 • Katrien Dewaele (UCLL)
 • Wouter Buelens (Thomas More – Expertisecentrum Onderwijs en Leren/ExCEL)
 • Stéphanie Vanneste (KULeuven)
 • Natacha Saint-Remy (Vrije Basisschool Heilige Familie, Oudenburg)
 • Els Dejaegher (Heilig Hart Heverlee, Heverlee)