Twee presentaties van ExCEL op de Onderwijs Research Dagen

Het ExpertiseCentrum voor Effectief Leren is aanwezig op de Onderwijs Research Dagen in Hasselt. De ORD vinden dit jaar plaats op woensdag 6, donderdag 7 en vrijdag 8 juli in de Oude Gevangenis van de Universiteit Hasselt. Het thema voor 2022 is ‘Escape the classroom’.

Tijdens deze Onderwijs Research Dagen worden resultaten van onderwijsonderzoek gepresenteerd en uitgewisseld. De ORD zijn in de loop van ruim 40 jaar uitgegroeid tot een onmisbaar forum voor Nederlandse en Vlaamse onderwijsonderzoekers.


Het ExpertiseCentrum voor Effectief Leren @ Thomas More (ExCEL) levert alvast volgende bijdragen:

Hoe zet je blended en online hoger onderwijs effectief in voor de brede vorming van studenten?

Claudio Vanhees, Milou De Smet en Pieter Verachtert (6 juli)

De Covid-19-pandemie zorgde voor een noodgedwongen en ad-hoc omslag van face-to-face (FTF) naar online en blended hoger onderwijs (BO). De kans is echter reëel dat BO een blijvende plaats krijgt in het onderwijslandschap. Het is daarom belangrijk om in kaart te brengen hoe effectief BO concreet vorm gegeven moet worden, met aandacht voor de brede vorming van studenten. Hiertoe werd een rapid literature review uitgevoerd van bestaande systematische reviewstudies en meta-analyses. Op die manier willen we docenten in het hoger onderwijs wetenschappelijk onderbouwde handvatten aanreiken bij het ontwerpen van hun onderwijs.

 

Blended learning in het Vlaams secundair onderwijs: Van noodzaak naar structurele implementatie

Wouter Buelens, Ruben Vanderlinde en Pieter Verachtert (7 juli)

In dit “Onderwijskundig beleids- en praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek (OBPWO)” werd nagegaan hoe afstandsonderwijs en blended learning in Vlaamse secundaire scholen (voortgezet onderwijs) tijdens de lockdowns ten gevolge van de coronapandemie werd vormgegeven. Daarnaast werd onderzocht hoe deze scholen nadenken over een eventuele toekomstige structurele implementatie van blended learning. Het onderzoek resulteerde in een nieuw ontwikkeld implementatiemodel voor blended learning, met relevante ondersteunende condities, ontwerpprincipes en contextuele factoren. Dit implementatiemodel biedt scholen inspiratie om blended learning in hun specifieke context structureel vorm te geven.