Drie presentaties van ExCEL op School ♡ Onderzoek

Het expertisecentrum voor Effectief Leren is aanwezig op het praktijkcongres School hartje onderzoek. Op donderdag 28 en vrijdag 29 april 2022 organiseren het departement Onderwijs en Vorming en de Vlaamse Onderwijsraad een derde editie van ‘School ♡ Onderzoek’, interactieve inspiratiedagen voor leraren en onderzoekers.

Modelscholen in actie

In september startte ExCEL, in navolging en samenwerking met Education Endowment Foundation en de lerarenopleiding Thomas More Kempen, een pilootproject omtrent ‘research schools’ op, wat wij in onze Vlaamse context modelscholen hebben genoemd. De modelscholen spelen de rol van intermediair: samen met het expertisecentrum hertalen ze de best-evidence van onderwijsonderzoek omtrent didactiek in een concrete en realistische onderwijsaanpak. Lerarenteams in modelscholen gebruiken zo inzichten uit het meest robuuste wetenschappelijk onderzoek om (nog) beter onderwijs op de klasvloer te brengen. In de sessie stellen Michiel Wils (ExCEL), Milou De Smet (ExCEL) en Peter Verlee (Sint-Agnes-instituut Hoboken) onze aanpak en bijhorend onderzoek rond modelscholen voor. We presenteren onze eerste bevindingen en bieden inzage in het concrete traject van één van onze modelscholen.

Mechelen Leesstad: Onderzoek en onderwijs werken samen aan begrijpend lezen

Projectcoördinator Stefan De Clerck (ExCEL) en leerkracht Inge Maes (basisschool Don Bosco) vertellen op welke manier wetenschap en onderwijs samenkomen in het leesproject Mechelen Leesstad. Hiervoor bundelen Het Predikheren – Bibliotheek Mechelen, ExCEL en Ligo – Centrum voor Basiseducatie Mechelen hun krachten. Eerst wordt de werking van het project gepresenteerd, alsook de wetenschappelijke kaders die de basis ervan vormen. Daarna getuigt Inge over de impact die het project heeft op het leesonderwijs in haar school.

Op weg naar een evidence informed curriculum in de lerarenopleiding

De kwaliteit van de instructie van de leraar is een cruciale factor voor de leerprestaties. Ondertussen weten we veel over wat kan werken in de klas. De implementatie van een evidence-informed aanpak op basis van stabiele en robuuste wetenschappelijke bevindingen over leren en instructie (zogenaamde best-evidence), biedt dan de kans om de klaspraktijk en ook de opleiding van leraren op een hoger niveau te tillen. In deze sessie stelt Tim Surma (ExCEL) het traject van een curriculumwijziging voor binnen de verkorte educatieve bachelor voor het lager onderwijs, dat het expertisecentrum samen met de lerarenopleiding Thomas More Mechelen-Antwerpen heeft doorlopen. Hij staat stil bij het waarom van de koerswijziging, op welke uitdagingen we botsten en welke aanpak we kozen voor de realisatie.