Hoe onderwijs je wijs in het lager onderwijs?

De Pedagogische Commissie van het COV verdiepte zich in het boek “Wijze lessen: twaalf bouwstenen voor effectieve didactiek”. De leden verzamelden inspirerende praktijkvoorbeelden van “wijs onderwijzen” in het basisonderwijs. Als leraar beschik je immers over een grote bagage aan methodieken en werkvormen die je gebruikt in jouw eigen onderwijscontext zodat het werkt voor jouw kleuters/leerlingen. Dat is gewoonweg “wijs onderwijzen” vindt de commissie, de kunst om het leren van je leerlingen te ondersteunen.

Download hier het artikel.