Tim Surma in Knack: “Feitenkennis is wél belangrijk”

In Knack weekblad werd Tim Surma, research manager van ExCEL, geïnterviewd over de onderwijsactualiteit en trends bij de aanvang van dit schooljaar. Hij licht er het werk van ExCEL toe, hoe evidence-informed teaching een beweging is die bottom-up is gegroeid, hoe de samenwerking met de Education Endowment Foundation en de modelscholen vorm krijgt, wat kenmerken zijn van goed (en minder goed) onderwijs en geeft inzage in een aantal actuele onderwijskwesties.

Uit het artikel

Goed lesgeven hoeft niet ingewikkeld te zijn. Veel leraren doen het trouwens, soms zelfs onbewust. Met de nodige herhaling, demonstratie aan de hand van goede voorbeelden, vraagstelling en doordachte evaluatiemethodes kom je al heel ver. Maar maak van ‘back to basics’ ook geen karikatuur. We pleiten niet voor ex-cathedraonderwijs met leraren die een uur lang vanaf het spreekgestoelte staan te declameren. Effectieve leermethodes zijn actief en engagerend, en dus allesbehalve saai.

Lees het volledige artikel hier.