Lerarenprofessionalisering herdacht: we lanceren Wijze Lessen Online voor het basisonderwijs

Jezelf als leraar (en directeur) professionaliseren over effectief leren en effectieve didactiek? Dan denken we al vaak aan eenmalige bijscholingen, pedagogische studiedagen en congressen. Door COVID-19 heeft digitale professionalisering en opleiding echter aan terrein gewonnen. Op vraag van een aantal Nederlandse scholengroepen voor primair (lager) onderwijs, een lerarenopleiding primair onderwijs en het Lerarencollectief creëerde het ExpertiseCentrum voor Effectief Leren (ExCEL) een online jaarprofessionalisering rond effectief leren en effectieve didactiek voor het basisonderwijs. Gebouwd rond het boek Wijze Lessen, hertaald voor het basisonderwijs. Zowel de aanpak als de inhoud is evidence-informed (d.w.z., gebaseerd op de meest robuuste inzichten uit wetenschap). Tijdens de cursus krijg je als leraar uitgebreid de kans om dingen uit te testen in je eigen school of klas(sen) en die nadien te bespreken met mede-studenten (leraren) en experten van het ExpertiseCentrum voor Effectief Leren. Vanaf vandaag kan iedereen een plaats reserveren.

Je leest het goed: we bieden leraren de mogelijkheid om zich gedurende een héél schooljaar tijd- en plaats-onafhankelijk te verdiepen in evidence-informed didactiek. Het kost je als leraar (en de school) weliswaar een (tijds)investering die verder reikt dan de traditionele éénmalige studiedag. We bieden in dit online traject dan ook een equivalent aan van input van maar liefst 12 volledige studiedagen (!) met tal van kansen om wat bijgeleerd werd toe te passen in de eigen praktijk, onder begeleiding van experts van ons centrum en en collega’s uit je eigen school of een andere school. We hopen extra olievlekken van best-evidence en gedegen onderwijs te planten in het Vlaams en Nederlands onderwijs. Lerarenprofessionalisering herdacht dus, waarbij ook onderzoek uitgevoerd zal worden naar de effecten van de professionalisering. Meten is weten!

De cursus start op drie momenten tijdens het schooljaar, met telkens een beperkt aantal plaatsen.

Meer info over het online traject kan je hier lezen: https://excel.thomasmore.be/nieuw-aanbod-voor-2021-2022/