Expertisecentrum Thomas More lanceert netwerk modelscholen naar Engels voorbeeld

In september 2021 start ExCEL, het Expertisecentrum voor Effectief Leren van Thomas More, een Vlaams netwerk van modelscholen. ExCEL doet dit met ondersteuning van het Engelse Education Endowment Foundation (EEF). Het centrum zal twee basis- en twee secundaire scholen begeleiden bij het toepassen van onderwijsmethodes die de resultaten van de leerlingen gevoelig kunnen verbeteren. Wetenschappelijke evidentie (weten wat werkt) en goed lesgeven (weten hoe je het aanpakt) staan daarbij centraal. Het doel op termijn is een netwerk van een tiental modelscholen verspreid over Vlaanderen. Het Engels netwerk telt er 37.

 

Tim Surma, onderzoeksmanager van ExCEL en zelf voormalig leraar is erg enthousiast over de samenwerking met de Engelse stichting. ‘Bij een bezoek aan de Education Endowment Foundation in januari 2020 geraakten we geïnspireerd’, zegt hij. ‘Wij waren echt onder de indruk van het niveau van het onderwijs dat we zagen in de Charles Dickens Primary School in Zuid-Londen, een school die vooral sociaal-economisch zwakkere leerlingen telt. We zagen er knap onderwijs met hoge verwachtingen voor iedereen, sociaal-emotionele ondersteuning en creatieve expressie. Omdat ons centrum volgens dezelfde filosofie als de EEF werkt – als hogeschool is ons onderzoek steeds praktijkgericht en het beoogt problemen in de beroepspraktijk op te lossen – was een akkoord snel gevonden. We kunnen gebruik maken van hun database en alle instrumenten die zij al ontwikkeld hebben. Zo hoeft het geen jaren te duren vooraleer ook wij dat niveau bereiken. We zullen samen met EEF ook in Vlaanderen een aantal scholen ondersteunen die model willen staan voor de best mogelijke koppeling van wetenschappelijke evidentie en eigen professionele ervaring.’

Dat deze stichting erin slaagt om de kloof tussen onderzoek en praktijk te overbruggen, komt doordat ze de professionaliteit van leraren centraal stelt.

Wetenschappelijke evidentie

EEF is reeds 10 jaar zeer succesvol in het begeleiden van scholen bij het gebruiken van wetenschappelijke evidentie in het vormgeven van hun onderwijs. Ze bezit de grootste database van wetenschappelijk onderwijsonderzoek ter wereld en vertaalt die kennis in toegankelijke instrumenten waarmee scholen en leraren gemakkelijk zelf aan de slag kunnen. Dat deze stichting er, in tegenstelling tot veel anderen, wel in slaagt om de kloof tussen onderzoek en praktijk te overbruggen, komt doordat ze de professionaliteit van leraren centraal stelt.

Sir Kevan Collins, Chief Executive EEF: ‘Research can never replace professional experience and teachers’ understanding of their schools and their students. But it can be a powerful supplement to these important skills. Used intelligently, it is the teacher’s friend.

Netwerk

De stichting vormt de spil van het Research Schools Network, een netwerk van scholen die structureel met hen samenwerken aan het vertalen van de wetenschappelijk evidentie in de praktijk. Immers, geen enkele aanpak werkt altijd, overal en voor iedereen. Door het netwerk van Research Schools krijgt de stichting meer inzicht in de contextfactoren die bepalen wanneer een welbepaalde aanpak zal werken. De resultaten van de leerlingen van die scholen, die vaak in achterstandswijken gelegen zijn, zijn uitstekend.  De scholen zelf worden ook ingeschakeld voor bijscholingen van leraars uit hun regio.

Lerarenopleiding

De basisscholen die in Vlaanderen als eerste modelscholen van start gaan komen uit de OZCS-groep die bijna 100 scholen beheert. De lerarenopleiding van Thomas More in Vorselaar is ooit binnen die groep ontstaan en tot op vandaag blijft de samenwerking nauw. Niet alleen deze twee basisscholen slaan de weg van meer evidentie in de klas in, ook de lerarenopleiding van Thomas More zelf gaat immers meer gewicht geven aan evidence informed werken in het curriculum van de opleiding.

Katelijne Van der Pas, unitmanager lerarenopleiding Kempen: ‘Wij zijn erg blij met deze evolutie en de steun die we via ExCEL ook van de EEF krijgen. De focus van onze lerarenopleiding komt zo weer meer op de kern te liggen: goed lesgeven maakt het verschil.’