Tim Surma spreekt op School ❤ Onderzoek: Inspiratiedag voor leraren en onderzoekers

Er is toenemende animo onder leraren om beslissingen over optimale leer- en instructiestrategieën te onderbouwen met robuust wetenschappelijk onderzoek. Het Departement Onderwijs en Vorming en de Vlaamse Onderwijsraad willen de relatie tussen onderzoek en de onderwijspraktijk versterken en organiseren daartoe School ❤ Onderzoek. Tim Surma zal er op 8 maart 2021 één van de twee plenaire lezingen voorzien. Zijn presentatie zal achteraf via deze site te raadplegen zijn. De korte inhoud van de lezing kunt u hieronder lezen.

Overheidsinitiatieven als Education Endowment Foundation en hun onderzoeksscholen en particuliere initiatieven als Evidence-Based Education en ResearchED in het Verenigd Koninkrijk dragen bij aan die evidence-informed beweging (Gorard, 2020). In Nederland trachten o.a. de PO- en VO-raad mee te surfen op die golven van evidentie en namen ze talrijke initiatieven om wetenschap te ontsluiten voor de praktijk, zoals wetenschappelijke artikelen over onderwijs breed toegankelijk maken voor de beroepsgroep. De evidence-informed-beweging vond ondertussen ook in Vlaanderen ingang, met bijvoorbeeld de oprichting van het nagelnieuwe ExpertiseCentrum voor Effectief Leren van de Thomas More-hogeschool. Het is immers belangrijk om niet enkel na te denken over ‘the science of learning’ of de ‘the science of instruction’, maar ook over ‘the science of implementation’. Een heleboel vragen rijzen daarbij. Welke initiatieven bestaan er om best-evidence te ontsluiten? Hebben die al effect gehad? Wat vraagt dit van lerarenteams, schoolleiding en onderzoeksteams? In deze presentatie gaat Tim Surma dieper in op een aantal initiatieven waarvan we weten dat ze het potentieel hebben om de befaamde kloof tussen wetenschap en praktijk te dichten.

Meer informatie over de studiedag vind je hier.