ExCEL vertegenwoordigd in het Vlaams Parlement

De vooorbije maandagen hield de Commissie ad hoc voor de Evaluatie en Verdere Uitvoering van het Vlaamse Coronabeleid een hoorzitting over de evaluatie en verdere uitvoering van het Vlaamse coronabeleid in het beleidsdomein Onderwijs en Vorming. Daarbij kwamen o.a. Tim Surma en Pieter Verachtert aan het woord, naast experten als Dirk Van Damme (OESO), Kristof De Witte (KU Leuven), de onderwijsvakbonden en de jeugdraad.

Tim Surma over COVID-19 en onderwijs

Tim formuleerde een aantal bedenkingen bij het gerealiseerde afstandsonderwijs. Zo kunnen opgelopen leerachterstanden verklaard worden door een veelheid en combinatie aan factoren, waaronder het ‘emergency-remote-teaching-effect’, cognitief-psychologische factoren en het grote verschil in mogelijkheden en ondersteuning van de leerlingen thuis. Tim formuleerde zeven beleidsaanbevelingen, die echter ook kunnen beschouwd worden als mogelijke antwoorden op uitdagingen die verder reiken dan enkel het post-covid-onderwijs:

 1. Zet in op wat kan werken (best-evidence);
 2. Faciliteer natuurlijke integratie van de ‘lessons learned’;
 3. Monitor de meer experimentele vormen van onderwijs;
 4. Investeer verstandig in technologie;
 5. Investeer verstandig in lerarenopleiding- en professionalisering;
 6. Verlies lerarentekort niet uit het oog;
 7. Faciliteer kansrijke interventies voor leerlingen ‘at risk’.

Bekijk hier de volledige uitzending 

Bekijk hier de powerpointpresentatie

Pieter Verachtert over de Vlaamse zomerscholen 2020

Pieter deed een relaas over de eerste ronde Vlaamse zomerscholen. ExCEL evalueerde de eerste grootscheepse organisatie en uitvoering van Vlaamse Zomerscholen. Pieter formuleerde op basis van het rapport de volgende beleidsaanbevelingen voor.

 1. om te blijven investeren in de Vlaamse zomerscholen;
 2. om een scherpere focus te hanteren in de doelstellingen van zomerscholen;
 3. om een faciliterende rol op te nemen als overheid in de realisatie van de zomerschool(doelen);
 4. om initiatieven te nemen waardoor zomerscholen nog beter in staat zijn om kwaliteitsvolle medewerkers aan te trekken;
 5. om bij een volgende organisatieronde van zomerscholen een ruimer tijdspad te voorzien;
 6. om de subsidiëring van de Vlaamse zomerscholen grondig te evalueren en bij te sturen waar nodig;
 7. om te investeren in een wetenschappelijke monitoring van het effect van de Vlaamse zomerscholen;
 8. dat inrichters van open zomerscholen investeren in nauwe samenwerkingsverbanden met de aanleverende scholen.

Bekijk hier de volledige uitzending

Bekijk hier de powerpointpresentatie