Wijze lessen voor het geven van een goede uitleg bij de Nederlandse onderwijsinspectie

De Nederlandse onderwijsinspectie verwijst naar de publicatie Wijze Lessen om hun beleid omtrent directe instructie te onderbouwen. De inspectie schuift het geven van een goede uitleg van de leraar (terecht) als een belangrijk didactisch principe naar voren.

Een goede uitleg is cruciaal om optimale leerresultaten te realiseren bij leerlingen. De uitleg van een leraar is idealiter doelgericht: leerlingen weten wat ze gaan leren en waarom ze iets gaan leren. Daarnaast moet de uitleg duidelijk zijn, gestructureerd  en wordt de focus gelegd op de aanpak van het probleem. Het van belang dat de leraar modelleert (met de nodige schwung en enthousiasme) wat de leerling moet doen en voldoende uitgewerkte voorbeelden voorziet.

Uit Wijze Lessen

Duidelijke communicatie is cruciaal voor elk beroep dat interactie tussen mensen vereist. Als leraar ben je hierop geen uitzondering. Niets zo hinderlijk voor een leerling als het krijgen van een warrige uitleg of het moeten uitvoeren van onduidelijke opdrachten. Vertel nauwkeurig, enthousiast en kleurrijk over hoe eb en vloed ontstaat, vertel een spannend verhaal over de Rozenoorlogen, ga dieper in op dat wiskundig bewijs. Zorg dat opdrachten eenduidig en niet verkeerd te begrijpen zijn.

Lees meer over het geven van een goede uitleg in bouwsteen 2, 5, 8 en 9 van Wijze Lessen.