Wouter Buelens en Tim Surma in Modulair

In de laatste publicatie van het tijdschrift Modulair komen Wouter Buelens en Tim Surma van ons expertisecentrum aan bod.

Wouter Buelens bespreekt zijn masterscriptie onderwijswetenschappen waarin hij effectieve leerstrategieën onderzoekt en nagaat op welke manier ze kunnen ingezet worden om de leeruitkomsten van studenten te verhogen bij het volgen van online cursussen. Vaak hanteren studenten studiemethodes waarvan aangetoond is dat ze weinig effectief zijn. De uitdaging is dan ook om online cursussen zo te ontwerpen dat studenten gemotiveerd worden om effectieve leerstrategieën toe te passen en zo de beste resultaten te behalen. Wouter onderzocht het effect van de leerstrategieën retrieval practice (het actief herinneren van de leerstof door bv. een tussentijdse quiz) en spaced practice (het spreiden van de studeertijd). Uit zijn onderzoek blijkt dat studenten die gespreid zichzelf testen beter scoren op een eindtoets dan studenten die dat niet doen.

Tim Surma heeft het over het belang van onderwijswetenschap: nog te veel worden onderwijssystemen zomaar op buikgevoel of economische motieven aangepast, een aanpak die risico’s met zich meebrengt. Zo geeft hij bijvoorbeeld aan dat de (permanente) inzet van afstandsonderwijs, ten gevolge van corona, op een effectieve en doordachte manier moet gebeuren om te voorkomen dat leercurves dalen in plaats van stijgen. Een innovatie die hierbij kan helpen is de groeiende mogelijkheid tot het volgen van individuele leercurves.

Lees hier de volledige artikels in Modulair.