Vlaamse zomerscholen in beeld door ExCEL

ExCEL evalueert de eerste grootscheepse organisatie en uitvoering van Vlaamse Zomerscholen. De Vlaamse Regering lanceerde de voorbije maanden een oproep tot organisatie van zomerscholen naar scholen, lokale besturen en andere initiatiefnemers. In de zomerschool wordt gedurende minstens 10 dagen in juli of augustus een leertraject op maat gekoppeld aan sport, spel en cultuur, in navolging van succesvolle buitenlandse initiatieven. Het was een eerste antwoord van de overheid om de potentieel negatieve gevolgen van de COVID-19-crisis te tackelen.

Ons expertisecentrum krijgt nu de opdracht om de variatie binnen het aanbod van de Vlaamse Zomerscholen in beeld te brengen, hun kwaliteit te beschrijven en ze te koppelen het aan de zogenaamde best-practices uit landen waar zomerscholen al een lange traditie kennen. De resultaten van het onderzoek zullen resulteren in een wetenschappelijk rapport tegen de herfst van dit jaar en een praktijkgerichte publicatie tegen het voorjaar van 2021.

Projectleider wordt dr. Pieter Verachtert, die eerder al onderzoek deed naar summer loss (oplopen van leerachterstanden tijdens zomermaanden) in Vlaamse context, bijgestaan door promotor Prof. dr. Daniel Muijs, die vanuit OFSTED zijn ervaring met effectiviteitsonderzoek in o.a. Britse zomerscholen binnenbrengt. Zij worden tijdens de uitvoering van het project bijgestaan door Elien Snijers (lerarenopleiding Thomas More), Kim Bellens en Tim Surma.