Een toolkit om goed les te geven

Aan de andere kant van het kanaal mag men dan wel actief bezig zijn met het zich definitief afscheuren van het Europese vasteland, op vlak van (onderwijs)onderzoek wordt er schitterend werk geleverd en mogen we jaloers in hun richting kijken. Het zopas verschenen Great Teaching Toolkit van het Evidence Based Education-centrum biedt de lezer een (gratis) gedegen overzicht van het best beschikbare wetenschappelijk bewijs over goed les geven.

Het doel van de auteurs was om leraren te informeren om zodoende betere beslissingen te kunnen nemen over hoe hun effectiviteit te verbeteren. Geen dictaat dus over wat een leraar moet doen, maar wel zeventien elementen die een leraar kan doen, waarbij elk element gebaseerd op het best beschikbaar bewijs dat de hedendaagse onderwijskunde en psychologie ons te bieden heeft.

Everyone in every walk of life can be better. Every teacher, no matter how experienced, can improve, if they want to and have the support to. But, as a teacher, even when you decide to take that step, it’s often difficult to know where to start. Your resources are precious, you have no time to waste. How should you prioritise your professional development? What are your best bets in terms of making the most difference to your students? We hope this review, and the rest of the Great Teaching Toolkit, will help to answer those questions.

Als bronnen gebruikt het team van prof. Rob Coe invloedrijke reviewstudies en raamwerken voor effectieve instructie (van o.a. Barak Rosenshine, onze collega Daniel Muijs, Linda Darling-Hammond, John Dunlosky, Creemers & Kyriakides …).

Ze groeperen de zeventien elementen rond vier prioriteiten voor leraren die hun leerlingen effectiever aan de slag willen laten gaan.

  1. Verwerf diepgaande conceptuele kennis over je leerstof en over hoe je die moet aanleren.

Dit betekent dat leerkrachten een diepgaande kennis en een flexibel begrip moeten hebben van de leerstof die zij onderwijzen en van de manier waarop deze wordt aangeleerd, met inbegrip van de inherente afhankelijkheden ervan. Ze moeten kunnen putten uit een ruim repertoire van verfijnde manieren om concepten uit te leggen, van talrijke voorbeelden en taken voor elk onderwerp dat ze onderwijzen.

  1. Creëer een ondersteunende leeromgeving

Een ondersteunende omgeving wordt gekenmerkt door vertrouwen en respect tussen leerlingen en leraren, en tussen leerlingen onderling. Het is een omgeving waarin leerlingen gemotiveerd, ondersteund en uitgedaagd worden en een positieve houding hebben ten opzichte van het leren.

  1. Zorg voor goed klasmanagement om de leertijd te maximaliseren

Een klas ‘in de hand houden’ is wat leerkrachten doen. Toch is het ook controversieel (vooral in het Verenigd Koninkrijk, TS). Leraren kunnen zeer verschillende stijlen, waarden en prioriteiten hebben

  1. Verzorg leerstof, lesactiviteiten en interacties die je leerlingen hard laten denken.

In veel opzichten vertegenwoordigt de vierde prioriteit het hart van goed onderwijs: de leerlingen diep laten nadenken over de leerstof die ze moeten leren. Het kan ook het moeilijkste deel van het het leraar zijn, deels omdat er zelden betrouwbare feedback wordt gegeven over de vraag of de aanpak van de leraar echt ‘werkt’: het leren van leerlingen is onzichtbaar, langzaam en niet-lineair, dus hoe kunnen we zien of het daadwerkelijk gebeurt? (Ons werk, Wijze Lessen, situeert zich grotendeels binnen deze vierde component, TS)

Om een belangrijke passage uit het werk te citeren: “Het verhogen van de kwaliteit van ons onderwijs binnen de bestaande scholen is waarschijnlijk het meest effectieve wat we kunnen doen om zowel het algemene niveau als de gelijke kansen te bevorderen (Wiliam, 2018).” Hieronder zie je een samenvattende poster met de zeventien elementen rond de vier prioriteiten. Lezen maar, in die vakantie!

Tim Surma

tim.surma@thomasmore.be