ExCEL schrijft editorial voor Special COVID-issue van Computers in Human Behavior

Tim Surma en Paul Kirschner schreven een editorial bij een Virtual Special Issue van Computers in Human Behavior die zij samenstelden. Je kunt het special issue hier lezen.

Computers in Human Behavior is a scholarly journal dedicated to examining the use of computers from a psychological perspective.

Er werd hen gevraagd om wetenschappelijke artikelen te verzamelen, die eerder al gepubliceerd werden bij het tijdschrift, relevant bij het inrichten van digitaal afstandsonderwijs. De vlucht naar digitaal afstandsleren is wereldwijd bij meer dan 1,4 miljoen kinderen bijna van de ene dag op de andere ingezet. In hun editorial pleiten Surma en Kirschner voor het gebruiken van de kennis over hoe mensen leren. Hoewel de omgeving waarin onze kinderen leren tijdens de coronapandemie misschien is veranderd, zijn de cognitieve mechanismen waarmee ze leren – onze menselijke cognitieve architectuur – niet veranderd (zie o.a. Dehaene & Cohen, 2007 voor inzichten op neuropsychologisch vlak). Surma en Kirschner schuiven, ingefluisterd door de combinatie van wetenschappelijke en praktijkervaring, drie principes naar voor die relevant zijn voor het ontwerp van digitaal afstandsonderwijs

  1. Het gebruiken van uitgewerkte voorbeelden en multimedia-principes
  2. Bieden van voldoende oefenkansen met bijhorende feedback
  3. Stimuleren van metacognitie.

Ze selecteerden in totaal 18 artikelen, die voor de ontwerpers van digitale leeromgevingen een voldoende theoretisch houvast kunnen bieden. Lees de editorial hier, en hier de hele special issue. Voor meer (laagdrempelige) informatie over bovenstaande principes, verwijzen we graag naar Wijze Lessen, hoofdstuk 3, 4, 9 en 12.

ExCEL

tim.surma@thomasmore.be